Gå direkt till innehåll
Mycket kraftig ökning av antalet registrerade bedrägerispärrar

Pressmeddelande -

Mycket kraftig ökning av antalet registrerade bedrägerispärrar

UC:s statistik för maj – juli 2013 visar att det har skett en kraftig ökning av antalet registrerade bedrägerispärrar hos UC jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen sker framförallt i Stockholms län samt bland äldre. UC:s bedrägerispärr är en mycket bra indikator för att följa utvecklingen av bedrägerier med hjälp av kapade identiteter.

Registrerade Bedrägerispärrar hos UC 

2013 maj – juli jmf. 2012 maj - juli

Ökning i %

Ökning i antal
Riket+ 34,9 %

+ 386

Stockholm

+ 78,4 %

+ 280

Uppsala

+ 48,1 %

+ 13

Västra Götaland

+ 5,7 %+ 10
Skåne+ 3,7 %+ 11

Jämfört med övriga storstadsregioner i Sverige så har antalet registrerade bedrägerispärrar haft en explosionsartad utveckling i Stockholm under perioden maj – juli 2013.

Registrerade Bedrägerispärrar hos UC

2013 maj – juli jmf. 2012 maj - juli Ökning i %Ökning i antal
Män+ 38 %

+ 266

Kvinnor+ 29 %

+ 120

Det är både män och kvinnor som drabbas men män drabbas i högre utsträckning.

Registrerade Bedrägerispärrar hos UC 

2013 maj – juli jmf. 2012 maj - juli

Ökning i %
 
Ökning i antal
 

18  – 29 år

+ 39 %+ 109
30 – 44 år+ 27 %+ 125 

45 – 59 år

+ 29 %

+ 68

60 – 74 år

+ 70 %

+ 75

75 år +

+ 27 %

+ 9

Åldersmässigt är det i gruppen 60 – 74 åringar som antalet registrerade bedrägerispärrar, procentuellt, växer snabbast. Vi ser att det är bland de äldre och de yngsta som ökningstakten är som störst.

”UC:s statistik över registrerade bedrägerispärrar visar på ett klart trendbrott. Vi ser att bedrägerispärrarna ökar mest bland äldre, 60-74 åringar, och i Stockholm. Men det stora antalet Identitetskapningar sker fortfarande bland män i åldern 30 - 44 år boende i storstäder med god inkomst säger Anna Bülow, chef konsumenttjänster UC.”

UC:s tips till de som är oroliga för att bli utsatta för identitetskapning är:

1. Skaffa lås på brevlådan. Det är enkelt sätt att försvåra för bedragare att utnyttja din adress.

2. Var inte naiv i hanteringen av personuppgifter. Sprid inte personuppgifter i sociala media och släng inte känslig information i soporna.

3. Var försiktig med vilka sajter man handlar på. Använd bara seriösa och trygga sajter och framförallt:

”Skaffa en bra bevakningstjänst! Om någon obehörigen försöker använda sig av ditt personnummer är det viktigt att snabbt få en varningssignal så att man kan vidta åtgärder. När det gäller identitetskapningar så är tid pengar säger Anna Bülow, chef konsumenttjänster UC.”   

Om ni har frågor avseende UC:s bedrägerispärrar eller vill ha kommentarer är ni välkomna att kontakta Anna Bülow, chef konsumenttjänster UC 08-670 90 42.

För mer information kontakta:

Anna Bülow, chef konsumenttjänster UC  08-670 90 42

Johan Hopstadius, marknad och kommunikation UC  08-670 90 90


Ämnen

Kategorier


UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. Med hjälp av marknadens mest kompletta kreditupplysningar, unika analyser och effektiva lösningar kan våra kunder fatta säkra affärsbeslut. Dessutom erbjuder vi sälj- och marknadsfunktioner att utveckla lönsamma kundrelationer inom såväl konsument- som företagsmarknaden. UC:s tjänster används som underlag till miljontals beslut av såväl små som stora företag inom många olika branscher, offentlig sektor och av privatpersoner. UC ägs av de svenska affärsbankerna och våra cirka 250 medarbetare finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Kontakter

Karin Arrenfeldt

Karin Arrenfeldt

Presskontakt PR och Kommunikationsansvarig Presskontakt 073 914 84 31

Om UC

UC är Sveriges ledande leverantör av digitala företags- och
konsumentinformationstjänster. Sedan 1977 samlar vi in och omvandlar data
och information till analyserade datamodeller och insikter som används i
interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Våra tjänster
hjälper både företag och konsumenter i deras dagliga beslutsprocesser, så
som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser.
Vi hjälper många olika branscher, varav de största är bank och finans,
småföretagare, detaljhandeln samt tjänstebranschen. UC är en del av det
nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,46 miljarder och har 420
medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

UC AB
Årstaängsvägen 21B
SE-117 88 Stockholm