Gå direkt till innehåll
UC summerar konkurserna 2019: Var fjärde bolag i konkurs misstänks vara oseriöst

Pressmeddelande -

UC summerar konkurserna 2019: Var fjärde bolag i konkurs misstänks vara oseriöst

Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 7 procent i december månad. Totalt sett under 2019 har konkurserna varken ökat eller minskat jämfört med 2018. UCs analys av konkurserna under 2019 visar att ett av fyra bolag i konkurs uppvisar tydliga indikationer på oseriöst eller bedrägligt beteende. Samtidigt som det är svårt att överleva som nystartat företag idag då var femte bolag yngre än tre år går i konkurs.

Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 7 procent i december månad. När helåret 2019 nu summeras ser UC att det totala antalet konkurser inte har ökat i år jämfört med 2018 och 2017.

- Vår analys av 2019 visar att minst ett av fyra bolag som har gått i konkurs under året visar tecken på bedrägligt eller oseriöst beteende. Det rör sig om bolag som inte betalar skatter som de ska, som fuskar med moms och arbetsgivaravgifter och har orimliga årsredovisningar, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

- Enligt konjunkturinstitutet minskar allmänhetens förtroende för Sveriges ekonomi. Det kan komma att påverka vår konsumtion och antalet konkurser framöver. Att var femte bolag som är yngre än tre år går i konkurs idag är väntat. Det beror till stor del på flera faktorer, exempelvis att affärsidén inte håller. Vissa branscher är givetvis särskilt utsatta, fortsätter Richard Damberg.

Ett dråpslag för små detaljhandlare i hela landet
UCs konkursstatistik visar att inom de stora och mest omtalade branscherna under det gångna året ökar konkurserna. Inom detaljhandeln har konkurserna under 2019 ökat med 8 procent. Även inom byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen ökar konkurserna, totalt med 2 respektive 6 procent.

-Var fjärde konkurs under 2019 var ett detaljhandelsbolag. Detaljhandelns omstöpning och digitaliseringens frammarsch påverkar främst bolag i mellansegmentet. Bolag med lågprisstrategi som Rusta och Gekås klarar sig bra. Det gör också bolag i premium- och lyxsegmenten. De som har störst problem är de i mellansegmenten, som exempelvis Twilfit, säger Richard Damberg.

- Restaurangbranschen mattades av under året efter flera år av tillväxt. Under 2019 förlorade 700 personer sina jobb i de konkursade restaurangbolagen. 2020 beräknas att 3 procent av alla företag i hotell- och restaurangbranschen kommer att hamna på obestånd, avslutar Richard Damberg.

UCs analys för 2020

-De oseriösa bolagen fortsätter att vara en stor andel av de konkursade bolagen. Minst vart fjärde konkursat bolag visar på data som tyder på att de lurar staten eller andra intressenter på pengar.

-De nystartade företagen är fortsatt överrepresenterade i konkursstatistiken.

-Under 2020 beräknar UC att 2 procent av alla detaljhandelsbolag kommer att hamna på obestånd.

-Antalet ansökningar hos Kronofogden relaterade till e-handel har ökat.

-Inför nästa år beräknar UC att 1,3 procent av alla aktiebolag i Sverige kommer att hamna på obestånd, vilket innebär att de inte kan betala sina leverantörer och långivare.


För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

uc.se/konkursstatistik kan du numera se en karta över företagskonkurser på länsnivå. Du kan även ladda ner kartan med statistik per månad och totalt över året.

Ämnen

Taggar


Asiakastieto Group är en ledande leverantör i Norden av digitala företags- och konsumentinformationstjänster. Produkter och tjänster erbjuds huvudsakligen inom riskhantering, ekonomi och administration, beslutsprocesser samt försäljning och marknadsföring i de nordiska länderna. Vi är verksamma i Sverige under varumärket UC, i Finland under varumärket Suomen Asiakastieto samt med varumärket Proff i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen vänder sig till både slutkonsumenter och företag i många branscher, varav de största är bank och finans, grossist- och detaljhandeln samt experttjänstebranschen. 2018 omsatte koncernen 134 miljoner EURO och vi har idag ca 450 anställda. Asiakastieto Group Plc är listat på Nasdaq Helsingfors med ticker ATG1V. Mer information finns på www.asiakastieto.fi och på www.uc.se.

Presskontakt

Johanna Westin

Johanna Westin

Presskontakt PR-och kommunikationsansvarig Press, PR, kommunikation +46 76 525 01 16

Relaterade nyheter