Gå direkt till innehåll
Toaletter ger näring till åkermark i Projekt Näringsrik

Pressmeddelande -

Toaletter ger näring till åkermark i Projekt Näringsrik

På Skarnhälla gård i Bokenäs lagras toalettvatten i en kretsloppsanläggning för att sedan spridas på åkermark. Anläggningen som återför näring till åkermark är en av de första i landet och följs av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Den bidrar också till minskad övergödning av havet.

Kretsloppsanläggningen består av en ombyggd gödselbrunn med tak. I anläggningen lagras toalettvatten som hämtats från slutna tankar på Bokenäs med slamsugningsbilar. Toalettvattnet töms i en pumpstation med rensgaller, därifrån pumpas innehållet vidare till brunnen. Ett kvävegödselmedel, urea, tillsätts för att hygienisera toalettvattnet. Med hjälp av urea bildas ammoniak som är giftigt för bakterier. 

- Det här är en av de första anläggningarna i Sverige där man använder en befintlig gödselbrunn och hygieniserar på detta sätt. SLU har forskat på hygienisering av toalettvatten med urea och vet att det fungerar, men det har inte testats så här storskaligt, säger Andreas Roos, projektledare från VästVatten. 

Prover på innehållet i anläggningen analyseras regelbundet av forskare från SLU för att ta reda på vilken den optimala koncentrationen av urea är och hur man får en hygienisering av toalettvattnet på kortast möjliga tid. Politiker och tjänstemän samt representanter från LRF närvarade då anläggningen visades upp på tisdagen. 

- Det är ett spännande projekt. Det har varit forskare här från Canada, Spanien och Österrike för att titta. Jag kommer att sprida innehållet i anläggningen på mark där jag odlar spannmål, säger Patrik Olsson, lantbrukare på Skarnhälla gård. 

Nils Mellin, ordförande i LRF:s kommungrupp i Uddevalla, säger att LRF är positivt inställda till spridning av innehållet från slutna tankar. Det finns mycket näringsämnen i toalettvattnet, framförallt fosfor som är en ändlig resurs och är viktig vid odling, liksom mikronäringsämnen.

Totalt rymmer kretsloppsanläggningen på Skarnhälla gård 1000 kubikmeter, vilket motsvarar innehållet från cirka 330 slutna tankar. Anläggningen som har fyllts på sedan i juni bidrar även till kortare transporter för slamsugningsbilarna, som annars måste köra in till reningsverket i Uddevalla.  

Kretsloppsanläggningen invigdes genom att Mikael Staxäng (M), styrelseordförande i Uddevalla vatten och VästVatten, samt Anna-Lena Heydar (S), vice ordförande i Uddevalla vatten och ledamot i VästVatten, klippte band.  

- Det är synnerligen intressant att vara en del i detta framtidsinriktade projekt, säger Mikael Staxäng, som också pratade om vikten av att få ett hållbart kretslopp och återvinna fosfor.

- Det här är en milstolpe för Uddevalla och Sverige. Vi har en ny strategi i kommunen där vi i första hand vill att toaletter på landsbygden ansluts till slutna tankar. Nu är det lättare att motivera fastighetsägare att bygga kretsloppsanpassade avlopp eftersom vi har en anläggning som kan ta emot toalettvattnet, säger Martin Gustafsson, miljöchef. 

Projekt Näringsrik drivs av Uddevalla kommun i samarbete med VästVatten. Projektet är delvis finansierat via LOVA-bidrag (Lokalt vattenvårdsprojekt) från länsstyrelsen. 

Liknande försök med toalettvatten pågår på gårdar i Västervik, Örebro och Strängnäs.

Mer information om Projekt Näringsrik

För mer information, kontakta gärna: 

Andreas Roos
Projektledare Västvatten
Telefon 0522-69 75 13

Ämnen

Kategorier


Uddevalla kommun | Telefon: 0522-69 60 00 | www.uddevalla.se
Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän

Kontakter

Mats Eliasson

Presskontakt Kommunikationschef Uddevalla kommun 0522696017

Uddevalla - en plats för hela livet

Kommunen ligger på västkusten 8 mil norr om Göteborg. I Uddevalla finns "kändisar" som Gustafsberg - Sveriges äldsta kurort, Bohusläns museum, Emaus - naturreservat och minidjurpark, Strandpromenaden, Snäckskalbankarna, Ljungskiles fotbollslag och Kroppskulturs handboll och mycket mer.

Uddevalla blev stad år 1498. Landskapsblomman är kaprifol och landskapsdjuret är säl.
Skärgården har en kuststräcka på 27 mil och kommunen har ett rikt idrottsliv kanske främst inom fotboll, handboll och simning. I Uddevalla anordnas årligen både handbolls- och fotbollscup som båda samlar ett stort antal ungdomar och föräldrar.

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla