Pressmeddelande -

Tyresö kommun nummer ett på Ung Företagsamhets ranking

Intresset för entreprenörskap och företagande hos gymnasieungdomar växer och i år är antalet UF-elever rekordstort. I Stockholm driver totalt 3 318 elever ett UF-företag under läsåret 2009/2010.

Stockholms kommuner rankas årligen av Ung Företagsamhet Stockholmsregionen efter hur väl konceptet bedrivs i kommunen enligt kriterierna; antal elever som genomgår konceptet i relation till totalt antalet elever i aktuell årskurs (årskurs 2 och 3 på gymnasiet), kommunens stöd till de lokala UF-företagen samt kommunens förståelse för Ung Företagsamhet och vikten av entreprenörskap i skolan. En grundförutsättning för rankingen är att kommunen stödjer föreningen ekonomiskt.

Bland de 23 kommuner som engagerar sig inom Ung Företagsamhet är variationen stor. Tyresö kommun utsågs i år till Årets UF-kommun då 41,6  % av gymnasieeleverna i de aktuella årskurserna driver ett eget företag, jämfört med 0,2 % i den kommun som hamnar längst ner i rankingen. Tre av de kommuner där utbildningskonceptet erbjuds togs inte med i rankingen då grundförutsättningen för rankingen, ett ekonomiskt stöd från kommunen, saknas under läsåret 2009/2010.

- Det är oerhört glädjande för oss att utses till Årets UF-kommun. Vi kommer att satsa på att förankra arbetet med UF-företagande ytterligare för att nästa år komma tillbaka och hämta hem samma utmärkelse, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande.

Ännu en utmärkelse delades ut – Årets Uppstickare – som i år gick till Huddinge kommun med motiveringen; ”Kommunen visar stort engagemang för och arbetar aktivt med att stötta sina elevers möjlighet att utveckla sin företagsamhet genom att driva UF-företag. Entreprenörskapet är väl förankrat genom hela utbildningssystemet och kommunen står bakom såväl lokala mässor som stipendier vilket syns i de fina resultat eleverna presterar.”

Klicka här för att se den kompletta kommunrankingen: http://www.ungforetagsamhet.se/templates/news.aspx?id=214 

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • entreprenörskap
  • företagande
  • uf
  • ungdomar
  • ung företagsamhet

Regioner

  • Stockholm

"Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet"