Blogginlägg -

Några av massagens effekter!

 • Avstressande
  ”Lugn- och ro hormonet” oxytocin ökar och motverkar effekter av stress.
 • Medvetandegörande
  Massage skapar kännedom om den egna kroppen. Individen märker när ett belastningsbesvär närmar sig och hinner åtgärda detta innan problemet tilltar. Åtgärden kan t ex bestå i behandling eller egenvård.
 • Ökar blodcirkulationen
  Massage för bort slaggprodukter och tillför näring och syre vilket leder till att muskeln fungerar bättre. Individen får mindre ont och orkar prestera mer.
 • Förebyggande
  Genom ovan nämnda funktioner förebygger massagen skador och olika typer av belastningsproblem.
 • Behandlande och rehabiliterande
  Massören kan behandla ett flertal typer av problem i rörelseapparaten. Vid behov kan hon remittera vidare till lämplig behandlingsform.
 • Aktiverande
  En av massörens uppgifter är att, utan att använda pekpinnar, entusiasmera den anställde till egenvård som t ex stretching och träning. Massören träffar kontinuerligt den anställde, vilket innebär att hon kan följa upp och svara på frågor.
 • Positiva psykosociala effekter
  De signaler som arbetsgivaren sänder ut genom att erbjuda massage på arbetsplatsen skapar en nöjdare och friskare personal.
 • Besparingsåtgärd för företag och samhälle
  Kostnader för sjukfrånvaro samt sjukgymnast- och läkarbesök minskar.

Om Ugglapraktiken
Massage - och friskvårdsföretaget Ugglapraktiken grundades av företagets VD Lisa Uggla 1989. Företaget levererar tjänster inom området friskvård till främst företag runt om i Sverige, men även till privatpersoner på mottagningarna på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm och på Kastellgatan i Göteborg.

Ämnen

 • Alternativ medicin

Kategorier

 • massage