Dokument -

Att vara nerkopplad från sociala medier och nyheter är hög status - och nödvändigt

Dagens teknik ger oss möjlighet att alltid vara anträffbara, uppkopplade och sökbara. Men det ger oss även nya utmaningar. Allt fler känner ett behov av att periodvis helt kunna koppla av. Det finns ett stort behov av tid för reflektion, att vara aktivt närvarande i nuet och i samvaron med andra människor. Vågar du anamma den nya statusmarkeraren att periodvis vara nerkopplad? www.uhrvis.se
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .doc

Kontakter

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat innehåll