Gå direkt till innehåll
Uhrvis AB - våra tjänster

Nyhet -

Uhrvis AB - våra tjänster

Vi har en holistisk syn på kommunikation. Med det menar vi att all kommunikation, såväl intern som extern, i samtliga kanaler, hänger ihop. Det du kommunicerar måste stödja den långsiktiga strategin. Oavsett kanal måste man tänka på helheten och hur budskapet uppfattas och tas emot. Både internt och externt.

Kompetens – vad erbjuder vi

Utredning och projektledning

Utifrån en holistisk syn på kommunikation genomför vi utredningsuppdrag, åstadkommer förändringar samt leder projekt.

Interimsuppdrag

Vi förmedlar kommunikatörer för tidsbegränsade uppdrag. Främst är det kommunikationschef, IR-ansvarig (Investor Relation), informationschef, PR-ansvarig (Public Relation) och presstalesman.

Seminarier

Uhrvis genomför utbildningar och seminarier inom kommunikation, för enskilda grupper och som delar av längre utbildningsprogram.

Rådgivning

Vi tillhandahåller strategisk rådgivning och omsätter även kunskapen i aktiva operativa uppdrag.

 

Paketerade tjänster – vissa behov hos kunderna löser vi genom färdigförpackade tjänster

Outsourcad kommunikationsavdelning

Vi ansvarar för den taktiska och operativa kommunikationen för kunden.

Kriskommunikationsförsäkring® - (KKF)

Med Kriskommunikationsförsäkringen är organisationen förberedd då krisen kommer och kan genomföra en bra krishantering samt även få handgriplig hjälp då krisen inträffar.

Kommunikationsmentor

Kommunikatören utvecklas i både sin yrkesroll och som individ.

 

Vad är det vi gör – konkret

Ofta är det enklare att förstå vad vi gör genom exempel på konkreta uppdrag. Här är några exempel:

Uhrvis har uppdrag i bland annat bemanningsbranschen och servicesektorn med förebyggande krishantering, genom en Kriskommunikationsförsäkring, KKF. Vi arbetar även med operativ medial krishantering. 

En av våra kunder i verkstadssektorn vill förbättra sin interninformation. Uhrvis gör en kartläggning av nuvarande situation och erbjuder en förbättrad lösning.

Vår uppdragsgivare bevakas intensivt av media. Vi planlägger det kommande kommunikativa arbetet och agerar även operativt i uppdraget.

På ett fastighetsbolag är kommunikationschefen föräldraledig, en av Uhrvis associerade konsulter är uthyrd som Interimskonsult på denna tjänst under 14 månader.

IT-konsultbolaget har valt att Uhrvis sköter deras kommunikationsavdelning genom Outsourcad Kommunikationsavdelning.

Uhrvis agerar Facilitator i ledningsgruppen åt ett snabbväxande konsultföretag.

I detta uppdrag ingår även rådgivning i kommunikationsfrågor. 

En nytillträdd kommunikationschef i finanssektorn får stöd i sin yrkesroll genom en Kommmunikationsmentor från Uhrvis.

För att öka kunskapen och förståelsen för kommunikation i organisationen så genomför vi tre kommunikationsseminarier för hela personalen i en kommunal verksamhet.

 

Kontakt

Hans Uhrus

hans.uhrus@uhrvis.se

0768950101

www.uhrvis.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Hans Uhrus

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat material