Gå direkt till innehåll
Hans Uhrus ger dig grunderna för att kunna hålla ett uppskattat tal.
Hans Uhrus ger dig grunderna för att kunna hålla ett uppskattat tal.

Pressmeddelande -

Hålla ett framgångsrikt tal - 8 tips för att fånga lyssnarnas uppmärksamhet och gillande

När vi läser om vad vi människor är rädda för är resultatet fascinerande. Döden kommer på plats 5 och det som toppar listan är rädslan för att hålla tal inför publik. Trots denna rädsla och att vi ibland tvingas att hålla tal inför våra kollegor, vid en födelsedagsfest eller inför ett antal kunder, så övar vi inte upp denna förmåga.

"Det finns många olika typer av tal och man kan förenklat dela in dem i tre kategorier", berättar Hans Uhrus:

1. Argumenterande tal för att övertyga åhöraren om sin åsikt, i denna kategori finns de politiska talen. I dessa tal är argumentens styrka avgörande.

2. Informativa tal har för avsikt att beskriva och förtydliga situationer. Denna typ kallas även för presentationer och syftar till att skapa kunskap hos åhörarna.

3. Hyllningstal som syftar till att beskriva och berätta om personen i fråga och hylla denne.

Oavsett typ av tal så kommer du att få större framgång i ditt framförande om du följer nedanstående råd.

När det gäller tal som ska övertyga åhörarna brukar man bygga upp talet på tre grundpelare; Etos, där du skapar förtroende för dig som talare och får din publik att lita på dig. Du kanske tar upp något exempel som underbygger din trovärdighet. Fakta, siffror, realism och förnuft underbygger dina argument och benämns Logos och bör komma som nästa steg. Därefter skapar du en känslomässig reaktion hos publiken, vilket benämns Patos. Vi kommer sällan ihåg detaljer, men vi kommer ihåg känslor. Appellera till lyssnarens känslor och använd ett målande språk med färgstarka bildassociationer. (”Det turkosa och saltstänkta varma vattnet lekte runt mina fötter då jag vadade ut i det ljumma Medelhavet…”). Denna uppbyggnad av talstruktur fungerar utmärkt även på hyllningstal och informativa tal.

1. Förberedelse/Insamling

Tänk igenom vad du vill uppnå med ditt tal och fundera på om du behöver leta fram siffror eller annan fakta som du ska använda eller hänvisa till. Är det ett hyllningstal kanske det är vissa årtal eller resultat som du vill knyta an till. Är det ett argumenterande tal så vill du eventuellt luta dig emot en undersökning eller statistik. Det är klokt att börja fundera på talet i god tid så att du hinner tänka igenom upplägg och innehåll – både i ditt medvetande och i ditt undermedvetande under den närmaste tiden.

2. Dispositionen

Vi har en tendens att prata för länge. Nyckeln till att framföra ett bra tal ligger ofta i ett koncist och kortfattat innehåll. Sällan ska ett tal vara längre än tre minuter, men det är ofta lagom med två till två och en halv minut. Undantagen är förstås de innehållsrika politiska talen och appellerna. Då du bygger upp innehållet i ditt tal kan det vara klokt att tänka på ”byggstenarna” i fem delar; Inledningen, Bakgrundsfakta, Bevisen eller argumenten, Kuriosa eller motargumenten samt Avslutningen med en tydlig hyllning till jubilaren vid födelsedagen eller anmodan om agerande eller ställningstagande vid ett argumenterande tal.

3. Skapande av texten

Troligtvis kommer ditt tal att vara för långt då du samlat in det material du vill ha med. Ett framgångsrikt tal är som en staty. Du börjar med en stor stenbumling och hugger successivt bort det onödiga tills att en vacker staty formats. När du skapar texten så tänk på att inledningen ska fånga åhörarnas intresse. Använd genomgående ett enkelt språk i ditt tal och se till att det finns en röd tråd igenom det du berättar. Variera gärna innehållet med att beskriva i olika synvinklar och associera gärna till känslor. Att ställa öppna frågor kan ibland vara bra och stimulera åhörarnas fantasi. Genomgående ska du tala i korta meningar. Avslutningen ska förmedla budskapet och gärna i en form som gör att åhörarna minns detta väl.

4. Visualisering

Ditt tal blir livfullt och engagerande om du använder många sinnen i din berättelse, hänvisa till doften av nyklippt gräs på en varm sommaräng, den vinande iskalla vinden bet sig fast i mina frostbitna kinder, ljudet som liknade ett startande jetflygplan slog lock för mina öron. På det viset skapar du engagemang och associationer hos dina åhörare. Åhörarna kan skapa sig egna bilder av det du berättar och lever sig in i din berättelse bättre och minnet av ditt tal lever kvar längre.

5. Framförandet, inledningen

Tänk noga ut var du ska stå i rummet när du ska framföra ditt tal. Det finns olika tekniker för att förstärka det första intrycket du gör. Ett sätt är att fånga intresset hos åhörarna är att hålla upp ett föremål så att alla kan se det och som du sedan anknyter till i ditt tal. Ska du framföra ett hyllningstal till en skicklig skribent så kan du hålla upp en kniv och börja med att säga att du vill hylla en skarp och slipad författare.

6. Framförandet, genomgående

Att hålla ett uppskattat tal är som att spela en teaterpjäs. Tala högt och tydligt, men variera framförandet. Eventuellt ska du, då något viktigt eller spännande ska berättas, sänka rösten lite. Gestikulera gärna vid lämpligt tillfälle. Tala lugnt och saktare än vad du tror är lämpligt. Du har själv övat talet och hört det många gånger, men för åhörarna är det första gången. Ta paus ibland, fånga blicken hos några åhörare med jämna mellanrum, men låt även din blick svepa över hela församlingen för att öka känslan av engagemang och närvaro.

7. Memorera talet

Att hålla ditt tal helt utan stöd i form av talarmanus eller stödord förstärker förtroendet för dig som talare. Om du upplever det som utmanande att memorera talet kan det hjälpa att tänka ditt tal som en resa eller en promenad i ett hus. Genom att tänka i bilder så kommer det vara enklare att komma ihåg vad du ska säga. Du kanske inleder ditt tal med en kort berättelse eller anekdot – försöka att illustrera den för dig själv i en bild. Därefter kanske du kommer in i ett hus och ser en speciell jacka hänga på klädhängaren – detta får dig att komma ihåg nästa del av talet och dess innehåll. Därefter fortsätter du att memorera ditt tal i bilder från en vandring i huset eller en resa.

8. Träna, träna, träna!

Att hålla ett framgångsrikt tal är en ”träningssport”. Det innebär att du måste lägga ner mycket tid på att träna, öva och ännu mer träning. Ofta underskattar man hur mycket tid det går åt till träning för att uppnå ett bra resultat. Be gärna någon person lyssna på ditt tal och ge dig konstruktiv feedback. Har du möjlighet så är det nyttigt att träna framför en kamera med ljudupptagning för att sedan kunna titta på sig själv och därigenom kunna slipa på detaljerna.

Med god förberedelse, ett genomarbetat manus och mycket träning kommer du att göra succé vid ditt nästa framförande” avslutar Hans Uhrus på Uhrvis. Uhrvis är konsulter inom kommunikation, IR och PR. Spetskompetensen är kriskommunikation och mediehantering, både handgriplig då krisen inträffat och förebyggande genom Uhrvis unika Kriskommunikationsförsäkring. Uhrvis är rådgivare i den akuta krisen, bygger den interna kompetensen i förebyggande syfte samt tillför operativa resurser.

För mer information kontakta

Hans Uhrus

Senior Advisor - Communications Expert

hans.uhrus@uhrvis.se

+46768950101

www.uhrvis.se

__________________________________________

Uhrvis AB

  • Kommunikationsstöd
  • Medial kriskommunikation
  • Medierelationer
  • Interimsuppdrag inom kommunikation
  • Medieträning
  • Krishantering
  • IR-stöd och rådgivning

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


UhrVIS – Kommunikation, kriskommunikation och medierelationer genom konsultinsatser och interimsuppdrag.

www.uhrvis.se

Presskontakt

Hans Uhrus

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat material

Relaterade nyheter

UhrVIS – Kommunikation, kriskommunikation och medierelationer genom konsultinsatser och interimsuppdrag.

Uhrvis AB

-Kommunikationsstöd
- Medial kriskommunikation
- Medierelationer
- Interimsuppdrag inom kommunikation
- Medieträning
- Krishantering
- IR-stöd och rådgivning