Pressmeddelande -

Hålla tal – 9 råd för ett uppskattat tal

Då du frågar människor vad de är rädda för är resultatet uppseendeväckande. Döden kommer oftast på plats sex eller sju. Det som kommer överst på listan är skräcken att prata inför en grupp. Vi övar sällan på vår förmåga att hålla tal, trots att vi tvingas att hålla tal vid kundmöten, inför våra kollegor, vid födelsedagsfest eller vid bröllop.

Med träning och några enkla råd blir ditt nästa tal en succé. UhrVIS ger dig 9 tips för ditt nästa tal. (UhrVIS utvecklar uppdragsgivarnas kommunikation genom PR, IR, PA och förbättrade medierelationer.)

Tal kan förenklat delas in i tre kategorier; Argumenterande tal övertygar om en åsikt. I denna kategori finns de politiska talen och i dessa tal är argumentens styrka avgörande. Informativa tal beskriver och förtydliga situationer. Hit räknas presentationer och syftar till att skapa kunskap hos åhörarna. Tredje huvudkategorin är Hyllningstal som beskriver och berätta om personen i fråga och hyllar denne. Oavsett typ av tal kommer du att få större framgång när du följer nedanstående råd.

När det gäller tal som ska övertyga brukar man bygga upp talet på tre grundpelare, Etos, där du skapar förtroende för dig som talare och får din publik att lita på dig. Du kanske tar upp något exempel som underbygger din trovärdighet. Fakta, siffror, realism och förnuft underbygger dina argument och benämns Logos och bör komma som nästa steg. Därefter skapar du en känslomässig reaktion hos publiken, vilket benämns Patos. Vi kommer sällan ihåg detaljer, men vi kommer ihåg känslor. Appellera till lyssnarens känslor och använd ett målande språk med färgstarka bildassociationer. (”Det saltstänkta, ljusblå varma vattnet lekte runt mina fötter då jag vadade ut…”). Denna uppbyggnad av talstruktur fungerar utmärkt även på hyllningstal och informativa tal.

1. Förberedelse/Insamling
Tänk igenom vad du vill uppnå med ditt tal. Fundera på om du behöver leta fram siffror eller annan fakta som du ska använda eller hänvisa till. Är det ett hyllningstal kanske det är vissa årtal eller resultat som du vill knyta an till. Är det ett argumenterande tal vill du eventuellt luta dig emot en undersökning eller statistik. Det är klokt att börja fundera på talet i god tid, så att du hinner tänka igenom upplägg och innehåll – både i ditt medvetande och i ditt undermedvetande.

2. Disposition
Vi har en tendens till att prata för länge. Nyckeln till att framföra ett bra tal ligger ofta i ett koncist och kortfattat innehåll. Sällan ska ett tal vara längre än tre minuter, men det är ofta lagom med två till två och en halv minut. Undantagen är förstås de innehållsrika politiska talen och appellerna. Då du bygger upp innehållet i ditt tal kan det vara klokt att tänka på ”byggstenarna” i fem delar; Inledning, Bakgrundsfakta, Bevis eller argumenten, Kuriosa eller motargument samt Avslutning, med en tydlig hyllning till jubilaren vid födelsedagen eller anmodan om agerande eller ställningstagande vid ett argumenterande tal.

3. Skapande av texten
Troligtvis kommer ditt tal att vara för långt då du samlat in det material du vill ha med. Ett framgångsrikt tal är som en staty. Du börjar med ett stort klippblock och hugger successivt bort det onödiga, tills att en vacker staty formats. När du skapar texten så tänk på att inledningen ska fånga åhörarnas intresse. Använd genomgående ett enkelt språk i ditt tal och se till att det finns en röd tråd igenom hela talet. Variera gärna innehållet med att beskriva i olika synvinklar och associera gärna till känslor. Att ställa öppna frågor kan ibland vara bra och stimulera åhörarnas fantasi. Genomgående ska du tala i korta meningar. Avslutningen ska förmedla budskapet och naturligtvis gärna i en form som gör att åhörarna minns detta väl.

4. Visualisering
Ditt tal blir livfullt och engagerande om du använder många sinnen i din berättelse, hänvisa till doften av nyklippt gräs på en varm sommaräng, den vinande iskalla vinden som bet sig fast i dina frostbitna kinder, ljudet som liknade ett startande jetflygplan slog lock för dina öron. På detta vis skapar du engagemang och associationer hos dina åhörare. Åhörarna kan skapa sig egna bilder av det du berättar och lever sig lättare in i din berättelse.

5. Framförandet, inledningen
Tänk noga ut var du ska stå i rummet när du ska framföra ditt tal. Det finns olika tekniker för att förstärka det första intrycket du gör. Ett sätt är att fånga intresset hos åhörarna är att hålla upp ett föremål, så att alla kan se det och som du sedan knyter an till i ditt tal. Ska du framföra ett hyllningstal till en skicklig skribent kan du hålla upp en kniv och börja med att säga att du vill hylla en skarp och slipad författare…

6. Framförandet, genomgående
Att hålla ett uppskattat tal är som att spela en teaterpjäs. Tala högt och tydligt, men variera framförandet. Eventuellt ska du, då något viktigt eller spännande ska berättas, sänka rösten lite. Gestikulera gärna vid lämpligt tillfälle. Tala lugnt och långsammare än vad du tror är lämpligt. Du har själv övat talet och hört det många gånger, men för åhörarna är det nytt. Ta paus ibland, fånga blicken hos några åhörare med jämna mellanrum, men låt även din blick svepa över hela församlingen för att öka känslan av engagemang och närvaro.

7. Framförandet, avslutningen
Nu har du pratat i högst tre minuter och det är dags att avsluta. Antingen gör du det med att utbringa en skål eller någon annan aktivitet som publiken gemensamt genomför. Eller så avrundar du med några tänkvärda ord som åhörarna får bära med sig. Tänk på att inte stressa på din avslutning, utan ge det tid.

8. Memorera talet
Att hålla ditt tal helt utan stöd i form av talarmanus eller stödord förstärker förtroendet för dig som talare. Om du upplever det som utmanande att memorera talet kan det hjälpa att tänka ditt tal som en resa eller en promenad i ett hus. Genom att tänka i bilder så kommer det vara enklare att komma ihåg vad du ska säga. Du kanske inleder ditt tal med en kort berättelse eller anekdot – försöka att illustrera den för dig själv i en bild. Därefter kanske du kommer in i ett hus och ser en speciell jacka hänga på klädhängaren – detta får dig att komma ihåg nästa del av talet och dess innehåll. Därefter fortsätter du att memorera ditt tal i bilder från en vandring i huset eller från en resa.

9. Träna, träna, träna!
Att hålla ett framgångsrikt tal är en ”träningssport”. Det innebär att du måste lägga ner mycket tid på förberedelser och övning. Ofta underskattar man hur mycket tid det går åt till träning för att uppnå ett bra resultat. Be gärna någon person lyssna på ditt tal och ge dig konstruktiv feedback. Har du möjlighet så är det nyttigt att träna framför en videokamera/mobilkamera för att sedan kunna titta på dig själv och därigenom kunna slipa på detaljerna.

”Med god förberedelse, ett genomarbetat manus och mycket träning kommer du att göra succé vid ditt nästa framförande” avslutar Hans Uhrus på UhrVIS. UhrVIS utvecklar uppdragsgivarnas kommunikation genom PR, IR, PA och förbättrade medierelationer. Vi är specialister inom kriskommunikation.

Välkommen att kontakta Hans Uhrus för mer information!

Hans Uhrus, Kommunikationsrådgivare
hans.uhrus@uhrvis.se
0768950101

www.uhrvis.se

En del av Kominstitutet

Relaterade länkar

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Kategorier

  • kommunikation
  • kriskommunikation
  • medieträning
  • budskapsträning

UhrVIS

UhrVIS utvecklar uppdragsgivarnas kommunikation genom PR, IR, PA och förbättrade medierelationer. 
Vi är dessutom specialister inom kriskommunikation.

www.uhrvis.se 

Kontakter

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat innehåll