Pressmeddelande -

Kriskommunikation – så här gör du

Felaktigt agerande i media är förödande. Det tär på förtroendekapitalet och kostar mycket i arbetsinsatser, trovärdighet, tillit samt möjligheten att attrahera nya medarbetare. Du bedöms inte enbart utifrån det inträffade utan framför allt efter hur du hanterar den uppkomna situationen; hur du bemästrar din kriskommunikation. Hans Uhrus ger dig sju råd för din kriskommunikation.

1 Förberedelse – Krisen kommer förr eller senare. Var förbered genom att ha en krisplan med innehållande kriskommunikationsplan. Bestäm vilka personer som ska ingå i krisgruppen och vem som är talesperson.

2 Var tillgänglig och ta initiativet – svara alltid på medias och andras frågor. Även om du inte har något att berätta eller någon ny information så är det bättre att säga det och att tala om när och hur du kommer att framföra ny information.

3 Fakta och snabbhet – Ta fram fakta om det inträffade och berätta det du vet. Beskriv det inträffade och var ärlig. Agera snabbt och behåll initiativet i kommunikationen.

4 Be om ursäktOm ni har gjort fel ska du be om ursäkt, skyll aldrig ifrån dig.

5 Åtgärder - När ni konstaterat vad som skett – redovisa utförligt vad som har inträffat och vilka åtgärder som ni genomför för att lindra skadan och för att den inte ska inträffa igen.

6 Intern information Ofta informerar man den egna personalen för lite. Håll dem löpande informerade om vad som sker. Även här är det viktigt att ha en kontinuerlig information, även om det för tillfället inte finns något nytt att berätta.

7 Extern hjälp – Krishantering är komplext och alltid krävande. Ofta får du ett tunnelseende som begränsar ditt agerande. Det kan vara svårt att objektivt bedöma situationen utifrån ett utifrånperspektiv. Med extern expertis får du råd i hur du ska agera och vilka åtgärder som du ska prioritera. Du kan ta del av andras erfarenheter och kunskap och ibland behöver den egna organisationen avlastning eller förstärkning i operativa insatserna.

Medias makt och möjligheter är stora. Ett felaktigt inslag eller reportage kan allvarligt skada trovärdigheten och även kraftigt sänka bolagets värdering. Genom att förstå och behärska medierelationer och kriskommunikation kan man genom proaktivt agerande och kunskap undvika eller minska risken för felaktig publicitet och dåligt rykte.

Välkommen att kontakta Hans Uhrus för mer information!

För information kontakta

Hans Uhrus

hans.uhrus@uhrvis.se

+46 768 95 0101

www.uhrvis.se


Relaterade länkar

Ämnen

  • Kriser, tillbud

Kategorier

  • kriskommunikation
  • medieträning

UhrVIS – Kommunikation, kriskommunikation och medierelationer genom konsultinsatser och interimsuppdrag.

www.uhrvis.se

Kontakter

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat innehåll