Pressmeddelande -

Medieträning

Snabbt uppstår behovet av att tydligt kunna kommunicera med media. Stora värden står på spel, vilket kan visa sig i aktiens utveckling och trovärdigheten för bolaget och dess företrädare. Ingen kan hantera kriskommunikation och intervjuer på ett bra vis utan regelbunden träning. Uhrvis ger dig den kunskapen och erforderlig träning.

Medieträningen ger kunskap om både mediehantering och mediestrategi. Genom praktisk träning framför kameran byggs kunskap, förtroende och trygghet hos talespersonen.

Under träningen övar talespersonen på verkliga händelser från historien och tänkbara kommande scenarier.

Träning kan genomförs i grupp eller individuellt. Den individuella träningen stärker vd, styrelseordförande och andra talespersoner. Gruppträning stärker ledningsgruppen och andra centrala funktioner samtidigt som träningen ger en ökad förståelse för medielogiken.

När du blir intervjuad av en journalist, framträder inför en publik där du får frågor eller när du svarar på frågor i mail från media krävs eftertanke och strategi. Vad vill du få fram, hur ska du lyckas beskriva verkligheten och hur ska du hantera frågor och påståenden som inte alltid är korrekta?

Genom regelbunden träning ökas tryggheten i kontakt med media. Teoretisk kunskap kopplad med en stor mängd träning stärker talespersonen, ökar självförtroendet och borgar för bra mediekommunikation.

För mer information kontakta

Hans Uhrus

Senior Advisor - Communications Expert

hans.uhrus@uhrvis.se

+46768950101

www.uhrvis.se

Ämnen

  • Företagsinformation

Kategorier

  • medieträning
  • kriskommunikation
  • kriskommunikationsförsäkring

UhrVIS – Kommunikation, kriskommunikation och medierelationer genom konsultinsatser och interimsuppdrag.

www.uhrvis.se

Presskontakt

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat innehåll