Gå direkt till innehåll
Obekväm publicitet försvårar rekrytering och minskar företagens attraktionskraft

Pressmeddelande -

Obekväm publicitet försvårar rekrytering och minskar företagens attraktionskraft

Bildtext. Företaget måste ha en utstakad välplanerad väg som attraherar ny kompetens

I vissa organisationer saknas fortfarande en aktiv förebyggande krishantering, medans det i andra organisationer ligger högt upp på agendan för företagsledningen. I takt med ökad insyn i organisationerna, snabbare journalistik och de sociala mediernas ökade inflytande i form av informationsspridning och snabbhet ökar behoven och kraven på en välplanerad krisorganisation.

Under de senaste månaderna har bemanningsbranschen, riskkapitalbolagen och vårdbolagen nagelfarts av media. Vid flera tillfällen har kritik riktats både mot branscherna som helhet och mot enskilda företag. I vissa av dessa fall har de utpekade bolagen valt att aktivt hantera kritiken, medans andra valt att tysta ner och inte besvara påhoppen.

Oavsett vilken strategi bolaget väljer så har den mediala uppmärksamheten redan orsakat stora skador internt, bland den egna personalen och bland eventuellt ny personal, oavsett om den mediala kritiken varit befogad eller inte. Vi kommer inom några år in i en situation då vi får brist på kvalificerad personal, och då ökar betydelsen av att vara ett väl ansett bolag, med hög moral för att kunna attrahera de bästa kompetenserna.

Förutom minskad attraktionskraft som arbetsgivare ökar även pressen på de anställda i organisationen. Vid flera tillfällen har de anställda ofrivilligt fått försvara sin arbetsgivare mot anklagelser som de själva inte är tillräckligt insatta i för att kunna besvara.

 – Förutsättningarna för att hantera mediastormen ökar naturligtvis om organisationen har en väl inövad krisorganisation och beredskap, säger Hans Uhrus på Uhrvis. De företag som har stor medvetenhet om sin egen utsatthet har oftast både en väl uppbyggd organisation för krisarbetet och ännu viktigare; de vet värdet av regelbunden övning av hela krisorganisationen och att praktiskt tillämpa alla rutiner som måste fungera. Många företag har någon gång genomfört en krisövning och till och med kanske tagit fram en krisplan. Men sedan hamnar den ofta i bokhyllan och hålls inte aktuell och uppdaterad. 

– Naturligtvis ligger det även ett stort ansvar i hela organisationen eller förtetaget att bygga en väl genomlyst verksamhet, med starkt förankrad hög moral, som gör att organisationerna inte kommer i situationer som kan kritiseras. 

– Alla företag och organisationer måste vara beredda på att kunna kommunicera i kris. Det är sällan som du som företag eller organisation kritiseras för den inträffade olyckan eller katastrofen, men det är hur du hanterar den – både internt och externt – som kan resultera i skarp kritik, och även risken av att ditt företag minskar i attraktionskraft som arbetsgivare, tänkbar ny arbetsgivare, leverantör och även som samarbetspartner, avslutar Hans Uhrus.


För mer information kontakta

Hans Uhrus, Senior Rådgivare Uhrvis AB, hans.uhrus@uhrvis.se , 0768950101

www.uhrvis.se

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Uhrvis AB

Uhrvis utvecklar sina kunders kommunikation, både strategiskt och operativt.

Uhrvis genomför traditionella konsultuppdrag, Interimuppdrag samt tillhandahåller paketerade tjänster i form av Outsourcad kommunikationsavdelning, Kriskommunikationsförsäkring och Kommunikationsmentor.

 

Presskontakt

Hans Uhrus

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat material

Relaterade nyheter