Pressmeddelande -

Öka kvalitén i kommunikationen – genom Outsourcad Kommunikationsavdelning

Kraven och förväntningarna på en hög kvalitet i företagens kommunikation växer. Bland mindre och medelstora företag finns sällan någon dedicerad person som har tillräcklig erfarenhet och tid för att möta dagens informationsförväntningar. Lösningen är att outsourca kommunikationsavdelningen till en specialist som säkerställer jämn och hög kvalitet.

I den löpande kommunikationen måste alla intressenters behov tillgodoses och man får inte tappa i kontinuitet. Medial uppmärksamhet och sociala medier får allt större genomslag. Det påverkar befintliga kunders beteende och köpbenägenheten hos nya kunder. Är man ett noterat bolag kan det även få stor betydelse för värderingen av bolaget.

För att få en rättvisande bild av företaget och dess verksamhet krävs en långsiktig planering av kommunikationen och dess genomförande. Det gäller att besitta kunskap om både traditionella och sociala medier.

När krisen kommer måste man behärska de olika momenten och då är det oftast ovärderligt att ha tillgång till extern expertis som kan ge råd och även förstärka organisationen.

Uhrvis erbjuder att ansvara för planering och genomförande av företagets kommunikation. Det kan innefatta löpande marknadsbevakning, framtagande av kommunikationsplan och genomförande av de operativa momenten. Ett samarbete inleds ofta med en analys av nuvarande kommunikation, specificering av önskade mål med kommande aktiviteter och därefter ett operativt genomförande.

Uhrvis är rådgivare i den akuta krisen, bygger den interna kompetensen i förebyggande syfte samt tillför operativa resurser. Uhrvis stärker kompetens och beredskap för kriskommunikation och medierelationer, exempelvis med dessa utbildningar och förebyggande aktiviteter:

 1. Kriskommunikationsförsäkring som ger er den kompetens, kunskap och material som behövs för att kunna hantera kommande kriskommunikation.
 2. Företagsanpassad internutbildning i kriskommunikation och medierelationer, med workshop och exempel från den egna verksamheten.
 3. Introduktionsutbildning i kriskommunikation och medierelationer.

  Uhrvis kan ta fram er kriskommunikationsplan eller göra en översyn av den nuvarande samt genomföra budskapsträning/medieträning.

  Välkommen att kontakta Hans Uhrus för mer information!

Hans Uhrus, kriskommunikationsexpert

hans.uhrus@uhrvis.se

0768950101

www.uhrvis.se

En del av Kominstitutet

Relaterade länkar

Ämnen

 • Kriser, tillbud

Kategorier

 • outsourcad kommunikationsavdelning
 • interimsuppdrag
 • medieträning
 • kriskommunikation

Uhrvis
Kriskommunikation och medierelationer
PR med resultat
www.uhrvis.se

Kontakter

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat innehåll