Gå direkt till innehåll
Ökat behov av konsulter till Outsourcade Kommunikationsavdelningar och för krishantering hos Uhrvis AB

Pressmeddelande -

Ökat behov av konsulter till Outsourcade Kommunikationsavdelningar och för krishantering hos Uhrvis AB

Konsultbolaget Uhrvis, som utvecklar sina kunders verksamhet och kommunikation, växer och söker ytterligare associerade konsulter. Det är ett växande behov av Outsourcade Kommunikationsavdelningar samt krishantering som ligger bakom behoven. 

Allt fler företag och organisationer ser behovet av väl fungerande kommunikation samt förberedelser för den mediala bevakningen. På de stora organisationerna finns det oftast en väl fungerande kommunikationsavdelning, men på de medelstora och mindre företagen och organisationerna faller lätt ansvaret för ett strukturerat kommunikativt arbete mellan stolarna. Och ibland finns inte den kompetens som behövs för uppdraget. 

Fler och fler ser behovet av förstklassig kommunikation och väljer att ta in externa experter både för det löpande arbetet och för de mer akuta krisuppdragen.

För att ha en kostnadseffektiv och högkvalitativ lösning väljer allt fler att outsourca verksamheten till specialistföretag genom Outsourcad Kommunikationsavdelning. På detta vis hålls ett starkt fokus på både den interna och externa kommunikationen och man får en samlad hantering av kommunikationen, vilket blir allt viktigar i takt med ökad hastighet i kommunikationen sedan de sociala medierna gjort sitt intåg. Kunden får samtidigt en engagerad PR-byrå eller PR-konsult och dess kunskaper till sitt förfogande.

Den mediala bevakningen har även ökat under de senare åren och fler företag och organisationer förstår värdet av att komma ut väl i den mediala bevakningen. Ofta handlar det om att vara förbered för det tänkbara som kan vara att en anställd gör något felaktigt eller att något i kundleveransen missas. Men det kan även vara det som ibland kallas ”den svarta svanen”. D.v.s. något som företaget eller organisationen inte alls har planerat för. Och det är minst lika viktigt att ha en beredskap för det oförutsedda.  Fler och fler företag och organisationer väljer att göra det genom en Kriskommunikationsförsäkring® (KKF). Den innebär att man har en förberedelse för den kommande mediala bevakningen samt även genomförande av en hel del förberedande arbeta som underlättar för hur man ska agera då mediadrevet är i gång. Och även att kanske redan i förebyggande hänseende förhindra och förändra det som man kan få kritik för. 

Då dessa tjänster efterfrågas mer och mer söker nu Uhrvis ytterligare associerade konsulter till sin verksamhet. Intresserade konsulter, med mångårig erfarenhet av kommunikationsarbete och gärna operativt krisarbete, är välkomna att kontakta Hans Uhrus på Uhrvis AB.


För mer information kontakta

Hans Uhrus, Senior Rådgivare Uhrvis AB, hans.uhrus@uhrvis.se, 0768950101.

www.uhrvis.se

 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Uhrvis AB

Uhrvis utvecklar sina kunders kommunikation, både strategiskt och operativt. Uhrvis genomför traditionella konsultuppdrag, Interimuppdrag samt tillhandahåller paketerade tjänster i form av Outsourcad kommunikationsavdelning, Kriskommunikationsförsäkring och Kommunikationsmentor.

www.uhrvis.se

Presskontakt

Hans Uhrus

Hans Uhrus

Presskontakt Senior Advisor - Communications Expert +46768950101

Relaterat material