Pressmeddelande -

Barn eller bostadsrätter?

Kommer du ihåg Hans Arnolds illustrationer av bilismens framfart i Stockholms innerstad? Lastbilar som jagade barn över gatorna. Barn eller bilar?

Idag jagas barnen bort från sina skolgårdar och lekutrymmen. Av historielösa och barnfientliga Stockholms moderater. Här ska varje improduktiv gräsplätt och skolgård bebyggas. Detta kallas förtätningsfundamentalism. Och din närmiljö står näst på tur.

Om du till äventyrs skulle genomskåda moderaternas byggplaner, så vidtar samråd. Efter ett par samrådsmöten med envägskommunikation, så finner du att Stockholms moderaternas nonchalanta syn på demokrati och medbestämmande uttalas; - Det spelar ingen roll vad ni tycker, vi bygger ändå!

Det är val till kommun och landsting 2010.

Läs mer på; http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/SBKPlanView____2746.aspx

Ämnen

  • Utbildning