Nordiska experter på geodata och geografisk IT  till Uppsala i höst

Dokument -

Nordiska experter på geodata och geografisk IT till Uppsala i höst

Enligt EU-direktivet INSPIRE arbetar de nordiska länderna för fullt med att göra det lättare att komma åt och utbyta geodata (geografisk information) till nytta för en mängd olika områden. För att förbättra erfarenhetsutbytet mellan nordens experter inom infrastruktur för geodata (SDI, Spatial Data Infrastructure) arrangerar GI Norden och ULI ”Nordic SDI Seminar” den 3-4 oktober i Uppsala.
  • Licens: Medieanvändning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas i olika mediekanaler av t.ex. journalister, bloggare, krönikörer, opinionsbildare etc., i syftet att förmedla, redogöra för och kommentera ert pressmeddelande, inlägg eller information, så länge innehållet används oförändrat och i dess helhet. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Relaterat innehåll