GEOINFO 2011

Tid 3 Oktober 2011 09:30 – 5 Oktober 2011 15:30

Plats Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala

GEOINFO är en mötesplats för användare och producenter inom området geodata (geografisk information) och geografisk IT. Ett tema för konferensen är SDI (Spatial Data Infrastructure), dvs tillgång till geodata. Det finns både ett spår med presentationer om infrastruktur(er) för geodata i Sverige och ett exklusivt seminarium om SDI arrangerat i samarbete med GI Norden; Nordic SDI Seminar. Det andra temat är goda exempel på GIS (Geografiska informationssystem). I temablocket GIS-användning finns massor av presentationer om faktiska GIS-tillämpningar och några som speciellt tar upp användarvänlighet och design.

Kategorier

 • tillgång till geodata
 • infrastruktur för geodata
 • sdi
 • uli
 • konferens
 • gis
 • geoinfo
 • geografisk it
 • geodata
 • geografisk information
 • positioneringsteknik
 • openstreetmap
 • inspire
 • användarvänlig
 • tillämpad it
 • miljö
 • infrastruktur

Kontakter

Lisa Samuelsson

Verksamhetsansvarig Omvärldsbevakning, kommunikation och arrangemang 073-5073162

Relaterat innehåll