NNH 2011 - ett seminarium om Nya Nationella Höjdmodellen

Tid 22 September 2011 09:30 – 17:15

Plats Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm

ULI hälsar välkommen till ett heldagsseminarium om den Nya Nationella Höjdmodellen (NNH). Seminariet har fokus på tillämpning av den nya höjdmodellen och innehåller en mängd presentationer samt en avslutande diskussion där deltagarna har chansen att få svar på sina frågor.

Kategorier

 • fornlämningar
 • terrängmodell
 • höjdmodell
 • höjddata
 • geodata
 • geografisk information
 • geografisk it
 • gis
 • krishantering
 • miljö
 • uli
 • översvämningsfrågor
 • översvämning
 • kartering
 • karta
 • visualisering
 • lidardata
 • vindkraft
 • laserdata
 • skogsbruk
 • geologi
 • jordbruk
 • 3d
 • bygglov
 • försäkring
 • seminarium
 • ny nationell höjdmodell
 • nya nationella höjdmodellen
 • rh 2000
 • branschorganisation

Kontakter

Lisa Samuelsson

Verksamhetsansvarig Omvärldsbevakning, kommunikation och arrangemang 073-5073162

Relaterat innehåll