Pressmeddelande -

Sola mot svininfluensan

En amerikansk studie med 19 000 deltagare visar på att vitamin D stär-ker immunförsvaret. Våra viktigaste källor till D-vitamin är solen, fet fisk och berikade mejeriprodukter.

Undersökningen får nu stöd av Professor emeritus Stig Bengmark som i en debattartikel i Dagens Medicin säger att D-vitamin är ett bra komple-ment för att motverka svininfluensa.

I debattartikeln tar professorn bland annat upp följande:

 • Vissa infektioner är vanligare ju närmare Nord- eller Sydpolen du lever.
 • Dessa sjukdomar, särskilt influensa,  är ovanliga i de tropiska länderna.
 • Det finns ingen säsongsvariation när det gäller influensa i de tropiska länderna; det är lika många som får influensa året runt.
 • I nordliga (och extremt sydliga länder) debuterar eller återkommer dessa sjukdomar ofta på senvintern eller tidiga våren.
 • På grund av att solen inte ger något D-vitamin under den mörka årstiden, är vår motståndskraft då som lägst (D-vitamindepåerna halveras ungefär var sjätte vecka).
 • Influensa föregås ofta av en längre eller kortare period av förhöjd systematisk inflammation.
 • 90 % av vissa patientgrupper har uttalad D-vitaminbrist; hiv-positiva, tbc-smittade, extremt överviktiga och transplanterade.

Ovanstående kan kopplas till en artikel införd under 2009 i tidskriften Archives of Internal Medicine. Där presenterades en undersökning som visar att det sannolikt är vitamin D som stärker immunförsvaret, snarare än vitamin C.

Undersökningen visade att bland de som hade lägst halter av vitamin D, var det 40 % fler som nyligen haft en luftvägsinfektion, jämfört med dem med högst halter. Siffran är givetvis justerad för rökning, BMI, ålder och andra grundläggande hälsofaktorer.

När det gällde personer som redan hade kroniska luftvägssjukdomar som astma eller KOL, var sambandet ännu starkare. Undersökningen pekar alltså på att vitamin D spelar en stor roll för immunförsvaret.

Studien är långt ifrån den första som pekar mot att vitamin D spelar större roll för vår hälsa än vad forskare och fysiologer har känt till. Brist på vitamin D har bland annat kopplats till ökad risk för cancer, hjärt-kärlsjukdom, diabetes och förtida död (se relaterade releaser och dokument).

Många tror att vitamin C motverkar förkylning, men ingen har kunnat slå fast detta på ett övertygande vis.

Fakta om undersökningen

 • Blodprov från 19 000 personer analyserades.
 • Proven var representativa för den amerikanska befolkningen från 12 år och uppåt, vad gäller kön, etnicitet, ålder m m.
 • Resultaten stod sig oavsett årstid.
 • Statistiken justerades med hänsyn till bl a ålder, rökning och kroppsmassein-dex (BMI)

Fakta om D-vitamin

 • D-vitamin är egentligen ett hormon.
 • D-vitamin bildas i huden med hjälp av solljus.
 • Andra källor är fet fisk som lax, makrill, sardiner och sill samt i viss mån ägg och kött. Berikat margarin och mjölk täcker en mindre del av vårt behov.
 • Hur mycket vitamin D vi behöver varierar med ålder och kön.
 • Tumregeln är att kvinnor och män behöver 7,5 mikrogram per dag, gravida och ammande kvinnor 10 mikrogram per dag.
 • Ämnet är bland annat med och reglerar genernas aktivitet, cellernas utveckling och immunförsvaret, men exakt vad det gör i kroppen är okänt.

För mer information

Roland Laurent, VD Ultra Tan AB, telefon 0705-337 900, e-post roland.laurent@ultratan.se, hemsida www.ultratan.se.

Ämnen

 • Friskvård

Relaterat innehåll