Gå direkt till innehåll
Illustration: Arkinova Arkitekter
Illustration: Arkinova Arkitekter

Pressmeddelande -

Kålmasken invigs - Umeås nya förskola

I januari 2024 startade förskolan Kålmasken sin verksamhet på området Tomtebo gård. Den är Umeås nya förskola som ska visa vägen för maximal funktion och kvalitet oavsett pedagogik eller barngrupp. Förskolan präglas av barnfokus, god arbetsmiljö och hållbart byggande utifrån förskolans nya funktionsprogram. Torsdag 15 februari invigs Kålmasken med ceremoni och rundvandring i lokalerna för alla intresserade.

Kålmasken är Umeås första förskola av klimatsmart trästomme. Att använda en stomme av trä i stället för en traditionell stomme av stål och betong minskar klimatpåverkan. Förskolan med skogsnära läge och utemiljö präglas av kreativitet, rörelseglädje och naturen i olika lekzoner som kommer vara en lekfull mötesplats för förskolan och familjer i närområdet.

– Naturen kommer att bidra på ett konkret sätt i den dagliga verksamheten. Vi ska vara en hållbar förskola som bidrar till att stärka barns positiva framtidstro. När barnen får möjlighet att utveckla tilltro till alla sina förmågor förstår de sitt eget värde och hur de kan påverka sitt liv och vår miljö för en hållbar framtid, säger Charlotte Nyberg.

Vägledande för moderna förskolans behov

Förskolan Kålmasken rymmer sex avdelningar och är ett viktigt tillskott till fler förskoleplatser i ett område som expanderar. Hittills har tre avdelningar startat och förskolan har kapacitet att ta emot fler barn.

Förskolan är också Umeås nya förskola enligt nya funktionsprogrammet som är vägledande vid om- och nybyggnation av andra förskolor i Umeå kommun.

– Kålmasken har byggts utifrån nya funktionsprogrammet för förskolan och anpassat utifrån den moderna förskolans behov i stället för trender, känsla eller pedagogiska inriktningar. Förutom lagar och förordningar bygger programmet på aktuell forskning och samlade erfarenheter från rektorer, pedagoger, fackliga representanter samt funktioner inom miljö- och hälsa, fastighet, städ och måltidsservice, säger Monika Andersson, utvecklingsledare.

Det finns ett tydligt barnfokus och fokus på god arbetsmiljö, överblickbarhet, tillgänglighet. Det lilla sammanhanget med färre gemenskapsytor som kräver fler resurser och underhåll. Några exempel:

  • All yta utnyttjas fullt ut.
  • Tydligare avskilda avdelningar. Forskning visar att det är viktigt för barn att ha en tydlig gemenskap och tillhörighet. Allt nära barnen. Allt nära personalen.
  • Mat på avdelningen i stället för matsal som kräver en annan planering.


Kontakt:

Charlotte Nyberg
rektor
090-16 58 78
charlotte.nyberg@umea.se

Monika Andersson
utvecklingsledare och kontaktperson funktionsprogrammet
090-16 34 41
monika.andersson@umea.se

Katarina Stillesjö Vilhelmsson
områdeschef
090-16 27 05
katarina.stillesjo@umea.se

Daniel Nordgren
biträdande utbildningsdirektör
090-16 18 02
daniel.nordgren@umea.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Kontakter

Gabrielle Hultdin

Gabrielle Hultdin

kommunikatör Utbildning, för- och grundskolan 070-345 12 33

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 133 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.