Räkna med halka och snö även i år

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 10:54 CEST

Alla kommunens förberedelser är nu gjorda inför vintertrafiken. Kommunen står beredda med personal, maskiner och utrustning för att sköta vinterväghållningen på ett så bra sätt som möjligt. För ett gott resultat är vi många som måste hjälpas åt; kommunen, fastighetsägare och trafikanter.

​Margaretha Alfredsson utsedd till stadsdirektör

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 16:34 CEST

​Umeå i final om Europas Innovationshuvudstad

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 15:24 CEST

Umeå är en av de sex städer som gått vidare till final i utnämningen av European Capital of Innovation Awards, alltså Europas Innovationshuvudstad. Med en eventuell vinst följer prissumman 1 miljon euro, men redan nu har Umeå vunnit 100 000 euro (drygt en miljon kronor).

Vinnaren – Europas Innovationshuvudstad 2018 – kommer att tillkännages den 6 november vid Web Summit i Lissabon, Portugal. Den stad som har det bästa ekosystemet för innovation, vinner en miljon euro (drygt 10 miljoner kronor) som kan användas för att skala upp innovationsaktiviteter.

De fem övriga finalstäderna är Århus i Danmark, Aten i Grekland, Hamburg i Tyskland, Leuven i Belgien och Toulouse i Frankrike. De sex städer som inte gått vidare är Göteborg, Antwerpen i Belgien, Bristol i England, Lissabon i Portugal, Madrid i Spanien och Wien i Österrike.

Trogen sina värderingar

I motiveringen till Umeås plats i finalen framhålls bland annat Umeås stora ambitioner för samhällsutvecklingen där man trots stora tillväxtambitioner är trogen sina värderingar, såsom inkludering, kreativitet och jämställdhet. Vidare pekar man på två universitet i världsklass samt intresset för att hitta nya metoder för att engagera medborgarna.

– Det är fantastiskt kul att vi gått vidare! Att komma med bland de ursprungliga tolv städerna var stort nog, och nu har vi verkligen fått bekräftelse på att vi jobbar på rätt väg. I vår presentation lyfte vi bland annat fram jämställd stadsutveckling, våra framgångsrika innovationsmiljöer, våra universitet och den stora tilliten i Umeå, som gör det enkelt att samarbeta, säger kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Margareta Rönngren (S).

– Många europeiska städer är världsledande på urbana innovationer. De hittar nya sätt att engagera medborgarna i samhällslivet, stötta tillväxten i näringslivet, anpassa sig till globala utmaningar och bibehålla den lokala sammanhållningen. Alla städer som tävlar om titeln Europas Innovationshuvudstad visar att de är duktiga inom dessa områden och jag ser fram emot att utse vinnaren i november, säger Carlos Moedas, EU:s kommissionär för Forskning, vetenskap och innovationer.

Läs mer på www.innovationbyumea.se

Mer information:

Anna Olofsson
marknadschef
Umeå kommun
090-16 32 14
070-652 06 56
anna.olofsson@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Umeå är en av de sex städer som gått vidare till final i utnämningen av European Capital of Innovation, alltså Europas Innovationshuvudstad. Med en eventuell vinst följer prissumman 1 miljon euro, men redan nu har Umeå vunnit 100 000 euro (drygt en miljon kronor).

Läs vidare »

Kunskapsutbyte om effektiv energianvändning i byggnader

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 12:58 CEST

Nu är det Umeås tur att visa upp arbetet med förnybar energi och energieffektivisering inom EU-projektet e-Lighthouse. Under två dagar kommer projektpartners från sex regioner att besöka Umeå och lära mer om de förbättringar som gjorts eller genomförs på Maja Beskow skola och Hedlunda förskola samt ett besök på Dåva Fjärrvärmeverket för att visa upp hur fjärrvärmesystemet och avfallshanteringen fungerar i Umeå.

Syftet med projektet e-Lighthouse (Energy Saving Lighthouse Cities in the NPA region) är att ta reda på och testa nya förnybara och energieffektiva lösningar till offentliga byggnader, bostäder och inom avfallshantering. Projektet har som målsättning att öka energieffektiviteten i 250 kommunala byggnader, 2 500 bostadsbyggnader och 2 000 nya byggnader. Mötet pågår 17–18 oktober.

– I Umeå har vi kommit långt med att använda teknik för att mäta och påverka energianvändning och det vill vi visa, säger Erik Eklund, nationell projektkoordinator, Umeå kommun.

I Umeå har Umeå kommun och Umeå universitet (institutionen för tillämpad fysik och elektronik) tillsammans studerat och testat nya sätt att energieffektivisera. Till exempel genom att dokumentera erfarenheter och genomföra energimätningar från passivhuset Hedlunda förskola, och testa och utvärderar energivisualisering i offentliga kök. En del i projektet är att dokumentera och utvärdera lösningar och erfarenheter som kan spridas i hela norra Europa och EU.

– Det här projektet har skapat givande diskussioner och samarbeten mellan oss som deltar. Vårt fokus har varit energifrågor och tillsammans har vi breddat vår syn på hur man kan gå tillväga för att skapa en mer hållbar och koldioxidfri framtid, säger Antti Haapalahti, huvudprojektledare från Uleåborg, Finland.

Flera deltagande regioner inom norra Europa
Projektet e-Lighthouse finansieras av EU-programmet ”Northern Periphery and Arctic programme”. Projektledare och initiativtagare är Finland, Uleåborg. Projektet samlar 10 projektpartners från 6 länder Irland (Cork), Norge (Bodö), Grönland (Sisimiut), Skottland (Inverness), Sverige (Umeå) och Finland (Uleåborg) inom norra Europa.

Korta fakta
• Projektet pågår i tre år, till 31 mars 2019.
• Budget för hela projektet är cirka 15 miljoner kronor.
• Umeås (Umeå universitet + Umeå kommun) totala budget är cirka 2,4 miljoner kronor.
• Medverkande verksamheter från Umeå kommun är Fastighet och Miljö- och hälsoskydd.

Media välkomna att delta
Media är välkomna att delta under studiebesöket på Hedlunda förskola onsdag 17 oktober kl. 17.00–18.00.

Kontakt
Erik Eklund
nationell projektkoordinator
Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 16 85
070-237 53 63
erik.eklund@umea.se

Ulf Roth
driftingenjör
Fastighet
Umeå kommun
070-369 3536
ulf.roth@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Nu är det Umeås tur att visa upp arbetet med förnybar energi och energieffektivisering inom EU-projektet e-Lighthouse. Under två dagar kommer projektpartners från sex regioner att besöka Umeå och lära mer om de förbättringar som gjorts eller genomförs på Maja Beskow skola och Hedlunda förskola samt ett besök på Dåva Fjärrvärmeverket.

Läs vidare »

​Skolungdomar fokuserar på hållbar konsumtion och produktion

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 08:00 CEST

Umeå kommun bjuder för femte året i rad in till Rådslag för hållbar stadsutveckling måndag 22 oktober. Tillfället då Umeås ungdomar möter beslutsfattare och berättar hur de ser på sin egen stads hållbara utveckling– den här gången med fokus på lösningar för hållbar konsumtion och produktion.

Nyanlända Bisrat har fått jobb inom äldreomsorgen, tack vare satsningen på extratjänster

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 07:05 CEST

Bisrat Belay Gerzhr är en av de personer som under 2018 anställts inom äldreomsorgen i Umeå kommun tack vare det arbetsmarknadspolitiska programmet ”Extratjänster”, en satsning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom ett femstegsprogram introduceras de nya medarbetarna in i arbetet samtidigt som de lär sig det svenska språket på ett naturligt sätt.

- Vårt femstegsprogram är ett bra exempel på hur extratjänstpersonal inte bara är en del i ett arbetsmarknadspolitiskt program utan också får möjlighet till egen utveckling, säger Catharina Persson, enhetschef med samordnande funktion, vård och omsorgsboende, Umeå kommun.

- Jag är så glad att jag fick möjligheten att börja arbeta med äldreomsorg. Jag får träna på att prata svenska och personalen har varit ett stort stöd för mig att kunna utvecklas, säger Bisrat Belay Gerzhr.

100 nya tjänster under hösten
Just nu är cirka 30 personer anställda inom vård- och omsorgsboende via extratjänster. Under hösten utökar Umeå kommun antalet extratjänster med ytterligare 100 personer.

- Jag började på steg 1 i februari och till sommaren kunde jag jobba som sommarvikarie på samma enhet. Nu jobbar jag 50% som extratjänst på steg 5 och läser svenska på 50%, samt att jag jobbar som timvikarie. Det är bra att läsa svenska som jag sedan får träna och utveckla mera på arbetsplatsen, säger Bisrat Belay Gerzhr.

Mer information

Catharina Persson
enhetschef med samordnande funktion
vård och omsorgsboende
äldreomsorg
Umeå kommun
090-16 55 37
070-319 09 72
Katarina.persson@umea.se

Bisrat Belay Gerzhr
nybliven medarbetare
äldreomsorg
Umeå kommun
(Nås via Catharina Persson)Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Bisrat Belay Gerzhr är en av de personer som under 2018 anställts inom äldreomsorgen i Umeå kommun tack vare det arbetsmarknadspolitiska programmet ”Extratjänster”. I ett femstegsprogram introduceras de nya medarbetarna in i arbetet samtidigt som de lär sig det svenska språket på ett naturligt sätt.

Läs vidare »

Hämta gratis björkplantor

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 11:23 CEST

Hösten är en bra tid att plantera träd. Onsdag 17 oktober, klockan 17 – 19, kan du hämta gratis björkplantor på I20-området. Kommunen har en värd på plats som hjälper dig att hitta lämpliga björkplantor. Var och en står själv för uppgrävning av björkarna och man bör därför ta med en egen spade.

​Tre års finansiering av Fairtrade City

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 15:22 CEST

300 000 kr per år reserveras för att finansiera Fairtrade City under 2019–2021. Av beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott ingår att pengarna tas ur utskottets anslag för oförutsedda behov, Utvecklingsanslaget.

Efter beslut i kommunfullmäktige har Umeå kommun varit diplomerad som Fairtrade City sedan 2013. Diplomeringen ger kommunen en struktur för att arbeta med frågan om etisk konsumtion och rättvis handel. Dessutom verkar kommunen tillsammans med näringslivet och andra organisationer som Svenska Kyrkan, ABF m.fl. för att nå uppsatta mål och öka kunskap i frågan. Diplomeringen gör även att arbetet kan bedrivas med andra kommuner och regioner.

Behov av halvtidstjänst

Den årliga kostnaden för diplomeringen är 25 000 kr, men för att koordinera arbetet internt och externt behövs dessutom arbetstid motsvarande en halvtidstjänst. I arbetet ingår måluppfyllelse och verksamhetsutveckling, upphandlingar samt deltagande i det övergripande hållbarhetsarbetet.

Moderaterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

Mer information:

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Christer Lindvall (S)
ledamot
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 14 19
070-638 94 70
christer.lindvall@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

300 000 kr per år reserveras för att finansiera Fairtrade City under 2019–2021. Av beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott ingår att pengarna tas ur utskottets anslag för oförutsedda behov, Utvecklingsanslaget.

Läs vidare »

​Pengar till samiska kulturhuset Tráhppie

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 15:19 CEST

Såkhie/Umeå sameförening beviljas ett tillfälligt bidrag 2018 på 850 000 kr till verksamheten i samiska kulturhuset Tráhppie. Finansiering sker med kommunstyrelsens arbetsutskotts medel för oförutsedda behov, övrigt.

Såhkie/Umeå sameförening har ansöker om ett stöd 2018 på 850 000 kr med anledning av att kulturhuset Tráhppie befinner sig i en besvärlig ekonomisk situation. Stödet ska ses som tillfälligt och söks som längst under en övergångsperiod på tre år eller till dess att ett ökat regionalt/statligt stöd är på plats. Utan det tillfälliga stödet kan verksamheten vid Tráhppie tvingas stänga.

Kulturnämnden, som stödjer den årligt återkommande festivalen ”Samisk vecka”, har tidigare behandlat aktuell ansökan och tyckt att den hör hemma i kommunstyrelsen. Skälet är att Umeå är ett samiskt förvaltningsområde sedan 2010, vilket bör ses som ett kommunövergripande åtagande.

Följder av nedläggning

Umeå kommuns arbetsgrupp för minoritetsfrågor anser bland annat att med en nedläggning av Tráhppie ”skulle en viktig samisk arena i Umeå försvinna. Det skulle vara ett steg tillbaka för den samiska kulturen i Umeå och det skulle sannolikt påverka den kollektiva bilden av Umeå som samisk ort negativt.”

Mer information:

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Christer Lindvall (S)
ledamot
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 14 19
070-638 94 70
christer.lindvall@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Såkhie/Umeå sameförening beviljas ett tillfälligt bidrag 2018 på 850 000 kr till verksamheten i samiska kulturhuset Tráhppie. Finansiering sker med kommunstyrelsens arbetsutskotts medel för oförutsedda behov, övrigt.

Läs vidare »

​Önskar utredning om flera flygledarcentraler

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 14:18 CEST

Det är nödvändigt att Luftfartsverkets utredning om fjärrstyrning av flygplatser bland annat belyser sysselsättningseffekter och flygsäkerhet. Det är också önskvärt att utreda ett scenario med flera flygledarcentraler, anser näringslivs- och planeringsutskottet i ett samrådsyttrande.

Yttrandet är ett inspel till den utredning som ska undersöka konsekvenserna av en utbyggd flygledning på distans av Swedavias flygplatser, bland andra Umeå Airport. Utredningen ska omfatta långsiktiga aspekter av driftsförutsättningar, ekonomiska förutsättningar, effektivitet, säkerhet, redundans och effekter för totalförsvaret samt regionala effekter inklusive centralisering. Uppdraget ska redovisas senast den 21 december 2018.

Måste belysas

Utskottet anser att det är nödvändigt att utredningen hanterar och belyser:

  • Effekter av tillämpning av digitaliseringens möjligheter
  • Sysselsättningseffekter på lokal och regional nivå
  • Upprätthållande av berörda flygplatsers lokala och regionala funktion
  • Upprätthållande av flygsäkerhet
  • Hur katastrofberedskap planeras

Flera flygledarcentraler

I utskottets yttrande nämns att digitalisering ofta lyfts som en möjlighet till decentralisering av funktioner, medan förslaget i detta fall går i motsatt riktning. Utskottet poängterar vikten av att berörda flygplatsers lokala och regionala funktion långsiktigt kan garanteras och att föreslagen utredning tydligt beskriver hur detta kan ske.

Utskottet ser gärna att flera flygledarcentraler utreds, där viktiga aspekter är upprätthållande av lokal och regional flygsäkerhet samt hur katastrofberedskapen påverkas.

Mer information:

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Mikael Berglund (S)
ledamot
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Det är nödvändigt att Luftfartsverkets utredning om fjärrstyrning av flygplatser bland annat belyser sysselsättningseffekter och flygsäkerhet. Det är också önskvärt att utreda ett scenario med flera flygledarcentraler, anser näringslivs- och planeringsutskottet i ett samrådsyttrande.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • clrfaeejs.efbjesormanbacericg@tiumyeeack.sfrepc
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden och beslut, skriver... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern