Ucfoa8dhp31nrpricsvx

​Hedlunda förskola lyft på klimatmöte

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 08:18 CET

Umeå kommun är på tredje plats i landet bland kommuner som nyttjar Gröna lån hos Kommuninvest. Ett av Umeås projekt är passivhuset Hedlunda förskola, som den 15 november presenterades vid FN:s klimatmöte i Bonn.

Kaveyjj0edklmxht3bb6
Aqzfpqpad73obnbty20l

Påbörjat planarbete för flerbostadshus vid Mariehemsvägen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 17:10 CET

Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja arbetet med en detaljplan för ett område nära korsningen Mariehemsvägen och Älgvägen. Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att förtäta och bygga nya flerbostadshus ut mot Mariehemsvägen. Detaljplanen gäller fastigheten Flyttfågeln 1, ett område som idag är bebyggt med garage och markparkeringar.

G8a0iixq3msaovdjclb7
Aqzfpqpad73obnbty20l

Antagen detaljplan för påbyggnad och nya flerbostadshus längs Norra Obbolavägen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 17:08 CET

Byggnadsnämnden har antagit en ny detaljplan för ett område mellan Metargränd och Norra Obbolavägen på Teg. På fastigheterna finns tre flerbostadshus som planeras att byggas på samt att ett helt nytt flerbostadshus ska byggas. Fastigheterna det gäller är Backsvalan 1-4.

Sfietueyfij5jygyfl9k

Umeås första miljöskjutsar driver hållbarheten framåt

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 11:27 CET

Elcykel för frakt av konstmaterial, lokal för cykeljunta, inköp av 3D-skrivare och stöd till en festival. Fyra miljöskjutsar på 20 017 kronor delas ut till fyra föreningar med olika karaktär som alla bidrar till att driva en hållbar utveckling framåt.

Rkgwxzwtguy0zy1dwery
Nompmqxgcmwye41ligo2

Ny skola hyllar stridbar Umeåkvinna

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:05 CET

Den nya kombinerade högstadie- och gymnasieskolan som invigs 2019 ska heta Maja Beskowsskolan. Maja Beskow blev i början av förra seklet Umeås första kvinnliga lärare efter att ha utbildat sig till teckningslärare i Stockholm. Hon fick tjänsten vid Umeå högre allmänna läroverk på dispens, det var först på 1920-talet som kvinnliga lärare och elever tilläts vid läroverken.

Jeb9g1wkyypjuwbyv4bd
Bdzrroe3xfq46q7kbnw9

​FN och EU-kommissionen till miljökonferens i Umeå

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 09:03 CET

Hållbarhetsexperter från hela Norden kommer till Umeå för att dela erfarenheter och hämta inspiration av varandra i arbetet för en mer hållbar konsumtion och produktion. Bland talarna finns både EU-kommissionen och FN representerade.

Media no image

Gymnasieelever i full sysselsättning hos företag

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2017 08:30 CET

Fyra elever som läser industritekniska programmet på Dragonskolan är just nu ute på sina lärlingsplatser runtom i länet. De företag som har anställt dem betalar ut lärlingslön. Eleverna ingår i Svensk Gymnasielärling (GLA) samtidigt som de läser till en gymnasieexamen.

– Det har fungerat otroligt bra och alla inblandade är nöjda med konceptet. Vi hoppas på att fler företag ser fördelarna och nappar så vi får loss ännu fler platser till nästa år, säger Cathrin Backman Löfgren, rektor.

Sedan höstterminsstarten 2017 har Svensk Gymnasielärling med lärlingslön (GLA) erbjudits på Lärlingsutbildningens industritekniska program på Dragonskolan. Det rör sig om totalt fyra platser och inriktningarna är produkt- och maskinteknik samt svetsteknik. Partners är företagen Protab i Nordmaling, Protab i Vindeln, Rototilt i Vindeln och AIT i Umeå.

Bakom det nya konceptet med Svensk Gymnasielärling står industrimannen Carl Bennet som, i samarbete med förre Volvochefen Olof Persson, Arbetsmarknadens parter och Skolverket, sjösatt konceptet som har sin förebild i utbildningar vilka bland annat genomförs i Tyskland, Schweiz och Storbritannien.
– Genom det här upplägget får eleven otroligt mycket arbetslivserfarenhet och en yrkesexamen, vilket gör det lättare att hävda sig på arbetsmarknaden, avslutar Cathrin Backman Löfgren.

Det finns möjligt att söka till lärlingsutbildningen mellan 12 januari och 12 februari 2018.

För mer information kontakta:
Cathrin Backman Löfgren
Rektor
070-779 56 88

Kjell Lundmark
Protab i Nordmaling
076-778 07 05

Jens Johansson
Protab i Vindeln
070-333 03 42

Peter Strömberg
Rototilt i Vindeln
0933-233 43

Mikael Nensén
AIT i Umeå
070-333 03 59Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Fyra elever som läser industritekniska programmet på Dragonskolan är just nu ute på sina lärlingsplatser runtom i länet. De företag som har anställt dem betalar ut lärlingslön. Eleverna ingår i Svensk Gymnasielärling (GLA) samtidigt som de läser till en gymnasieexamen.

Läs vidare »
Mgawkriexbkmg3dbenxg
Gfpu6dimdd644wclunhi

Nya roller för chefer på Gator och parker

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 10:33 CET

Gator och parker har justerat sina chefsuppdrag och roller. Syftet med förändringen är att på ett ännu bättre sätt leda utbyggnaden av infrastrukturen i den allt större och tätare staden. Från 1 november är Anna Flatholm projektchef med ansvar för både gatu- och parkprojekt. Michael Holmström är ny parkdriftchef/stadsträdgårdsmästare.

Media no image
Nompmqxgcmwye41ligo2

Krafttag mot diskriminering och kränkande behandling på Dragonskolan

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 12:49 CET

Efter den senaste tidens debatt om sexism på Dragonskolan förstärker skolan arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Det handlar bland annat om temaveckor om samtycke, skolans värdegrund och främlingsfientlighet. Dessa frågor kommer också att lyftas i andra forum och som en del i skolans ordinarie verksamhet.

Flera åtgärder var planerade sedan tidigare, som exempelvis temaveckan om samtycke och ”Under samma himmel” som handlar om främlingsfientlighet och utanförskap. Frågor om samtycke och värdegrund kommer också att tas upp i gemensamma forum som klassråd, skolforum och på arbetsplatsträffar med skolans personal.
– Detta är ett samhällsproblem men vi ska göra allt vi kan för att åstadkomma en förändring. Det kommer att bli extra fokus på de här frågorna på både grupp och individnivå. Vi uppmuntrar också intresserade elever att delta i arbetet med idéer och genomförande, säger Anna Sundelin, samordningsrektor på Dragonskolan.

Utbildning och samtal
På individnivå kommer frågan att få särskild uppmärksamhet i samband med utvecklingssamtal.
– Vi kommer även att arbeta med att säkerställa att alla elever och all personal känner till programmens plan mot diskriminering och kränkande behandling och de rutiner som hör till den, poängterar Anna Sundelin.
Dragonskolan kommer också att göra en framåtsyftande analys av värdegrunden bland personal och elever på skolan. All personal och alla elever på skolan kommer att få en utbildning i värdegrund och hur de kan jobba med dessa frågor.

Skolinspektionen granskar
Skolledningen påpekar att de senaste veckornas debatt utgår från en enskild händelse som inte är representativ för hela Dragonskolan.
– Det som har hänt är beklagligt. Vi har gjort åtgärder och hoppas nu att Skolinspektionen granskar ärendet. Om det framkommer några brister så ska vi se över våra rutiner, säger Nicklas Wallmark, gymnasiechef och biträdande utbildningsdirektör.

För mer information kontakta:
Anna Sundelin
rektor, Dragonskolan
070-397 59 52
anna.sundelin@umea.seUmeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Efter den senaste tidens debatt om sexism på Dragonskolan förstärker skolan arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Det handlar bland annat om temaveckor om samtycke, skolans värdegrund och främlingsfientlighet. Dessa frågor kommer också att lyftas i andra forum och som en del i skolans ordinarie verksamhet.

Läs vidare »
Wrzsph8f5obgf2pt9d4w

Upphovsmannen är en kvinna – ny utställning på Kvinnohistoriskt museum

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 08:00 CET

​11 november öppnar utställningen Upphovsmannen är en kvinna på Kvinnohistoriskt museum. En utställning om tre pressfotografer - Alma Haag, Ellen Dahlberg och Ragnhild Haarstad. Genom deras fotografier får vi ta del av presshistoria, kvinnohistoria och svensk samhällshistoria under 1900-talet.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claeseubs.bjornbtnezeraag@umeays.spwjke
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 11 900 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern