Media no image
Zc8q8oph6fztvno3jn2f

Ny skolstruktur ska ge plats för fler elever

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 14:36 CET

Den stora tillväxten och befolkningsökningen i Umeå kommun gör att antalet elever i grundskolan ökar med cirka 2 000 elever de närmsta tio åren. Det medför att det behöver skapas fler platser. För- och grundskolenämnden har därför beslutat att ta fram en ny skolstruktur för grundskolan i Umeå kommun.

Behovet av fler grundskoleplatser är störst i de västra och östra delarna av Umeå. Det gäller bland annat Tomtebo, Carlshem, Carlshöjd, Rödäng, Grubbe, Grisbacka och Hedlunda.

- I vissa områden skulle vi behöva plats för mer än 100 elever, så vi måste titta på strukturen i stort. Hur ser ökningarna ut över tid, vilka områden gäller det, finns det outnyttjad kapacitet? Frågorna är många och det är många inblandade i ett sånt här arbete.

Det handlar också om stadsplanering, vägar, skolskjuts, ekonomi, personalplanering och måltider, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Höga ambitioner

Ambitionerna med en ny skolstruktur är att den ska leda till att göra skolorna mer likvärdiga. Den ska också höja kvaliteten på undervisningen bland annat genom att ge lärarna bättre förutsättningar för kollegialt lärande och säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Varje skola ska bära sig själv ekonomiskt utifrån den elevpeng som de får.

- Det går bra för grundskolan i Umeå, det måste vi slå vakt om. I och med att Maja Beskowsskolan byggs och att vi får tillgång till Vasaskolan kommer vi att få fler platser. Målet är att vi ska få en skolstruktur som håller över lång tid framöver och där alla elever kan få bra utbildning oavsett vilken skola man går i, säger Moa Brydsten.

I slutet av året ska förslaget till Ny skolstruktur vara klart.

Mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande för- och grundskolenämnden
070-330 24 15
elmer.eriksson@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Den stora tillväxten och befolkningsökningen i Umeå kommun gör att antalet elever i grundskolan ökar med cirka 2 000 elever de närmsta tio åren. Det medför att det behöver skapas fler platser. För- och grundskolenämnden har därför beslutat att ta fram en ny skolstruktur för grundskolan i Umeå kommun.

Läs vidare »
Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Ökat fokus på kvaliteten nattetid på vård- och omsorgsboenden

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 13:12 CET

Äldrenämnden stärker kvaliteten nattetid på samtliga vård- och omsorgboenden. Det ska ske en lika noggrann planering för nattens insatser som för dagens och ledningen ska veta hur arbetet bedrivs nattetid.

- Den enskildes behov ska vara styrande och personal ska finnas tillgänglig dygnet runt, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Behoven av insatser ska säkras genom tydligare arbetsflöden. Fokus ligger också på att samtliga medarbetare ska arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt, med det menas att vården och omsorgen ska ges på det sätt som den äldre önskar.

Umeå kommuns äldreomsorg lyfts nationellt som ett gott exempel

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rekommendation för att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre. SKL:s rekommendation ligger helt i linje med det utvecklingsarbete som pågår inom vård – och omsorgsboende i Umeå kommun.

- Vårt pågående arbete enligt På väg-modellen och det personcentrerade arbetssättet nämns på SKL:s hemsida som goda exempel på ett kvalitativt utvecklings- och förbättringsarbete inom vård – och omsorgsboende kopplat till rekommendationen. Det känns väldigt positivt, säger Malin Sundbom, verksamhetschef vård- och omsorgsboende.


Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.se

Malin Sundbom
verksamhetschef
vård- och omsorgsboende
äldreomsorg
Umeå kommun
070-650 69 97
malin.sundbom@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldrenämnden stärker kvaliteten nattetid på samtliga vård- och omsorgboenden. Det ska ske en lika noggrann planering för nattens insatser som för dagens och ledningen ska veta hur arbetet bedrivs nattetid.

Läs vidare »
Media no image

Nattillsyn via kamera blir kostnadsfritt

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 13:05 CET

Äldreomsorgen erbjuder tillsyn med trygghetskamera som ett alternativ till att hemtjänsten gör ett fysiskt besök under natten. Äldrenämnden föreslår nu till kommunfullmäktige att tillsyn som sker via kamera blir avgiftsfritt från och med 1 juli 2018.

- Några av fördelarna, jämfört med traditionell tillsyn, är att du som är lättväckt inte blir störd av besök, utan lugnt kan sova vidare medan tillsynen utförs. För många är det även viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid, säger Janet Ågren (S), ordförande äldrenämnden.

Hemtjänsten gör hembesök vid behov

Nattillsyn via kamera innebär tillsyn i cirka en minut vid överenskomna tider. Om hemtjänstens personal ser något som ser onormalt ut, till exempel att du ramlat, åker nattpatrullen hem till personen.

- Tjänsten bidrar till att hemtjänstens resurser kan nyttjas på bästa sätt. Vi minskar även miljöpåverkan genom att utföra tillsyn på distans istället för att köra bil till personen. Därför vill vi nu erbjuda så många som möjligt den nya tjänsten, säger Annette Johnson.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronica.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-073 92 90
maria.winroth@umea.se

Annette Johnson
verksamhetschef
Din kommunala hemtjänst
Umeå kommun
070-653 29 88
annette.johnson@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Äldreomsorgen erbjuder tillsyn med trygghetskamera som ett alternativ till att hemtjänsten gör ett fysiskt besök under natten. Äldrenämnden föreslår nu till kommunfullmäktige att tillsyn som sker via kamera blir avgiftsfritt från och med 1 juli 2018.

Läs vidare »
Media no image
Lrx6jsh186ox73aajr2c

Ingen presskonferens efter äldrenämnden torsdag 22 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 18:12 CET

Det hålls ingen presskonferens efter äldrenämndens sammanträde torsdag 22 mars.

Handlingar för äldrenämnden finns på www.umea.se/handlingar.

Mer information

Janet Ågren (S)
ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Veronica Kerr (KD)
vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
070-259 55 95
veronika.kerr@umea.se

Mia Winroth (MP)
2:e vice ordförande
äldrenämnden
Umeå kommun
073-0739290
maria.winroth@umea.se

Det hålls ingen presskonferens efter äldrenämndens sammanträde torsdag 22 mars.

Läs vidare »
Media no image
Tv6km3azt8dy5cw3pqyf

​Kommunen ger stöd till arbete mot doping

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 17:44 CET

De närmaste tre åren deltar Umeå kommun i ett samverkansarbete mot doping tillsammans med Västerbottens idrottsförbund, landstinget och Skellefteå kommun. Arbetsutskottet beviljar bidrag på 400 000 kronor till arbetet.

Under hela 2000-talet har Västerbottens idrottsförbund arbetat aktivt mot doping, både genom egna insatser och genom samverkan med andra aktörer. Nu har idrottsförbundet sökt samarbete och medfinansiering för att fortsätta sitt förebyggande arbete.

− Vi är självklart med och stöttar detta viktiga förebyggande arbete mot doping. Genom att agera tillsammans har vi större chans att förebygga sociala problem som doping ofta ger, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förbundet kommer bland annat att samordna antidopingarbetet i Västerbotten, utveckla samverkan mellan idrottsförbund, länsstyrelse, landsting, kommuner, tull och polis, men också samordna kommunikationsinsatser och svara mot behov av utbildning från samhällets aktörer.

Gymmen är en viktig målgrupp i antidopingarbetet. Förbundet kommer bland annat att hålla regelbunden kontakt med dem och erbjuda utbildning och information.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande, kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande, kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

De närmaste tre åren deltar Umeå kommun i ett samverkansarbete mot doping tillsammans med Västerbottens idrottsförbund, landstinget och Skellefteå kommun. Arbetsutskottet beviljar bidrag på 400 000 kronor till arbetet.

Läs vidare »
Media no image
Tv6km3azt8dy5cw3pqyf

Ombyggnad av Katamarankajen finansierad

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2018 17:39 CET

Kommunen har planer på att riva och bygga om den så kallade Katamarankajen och området omkring vid Konstnärligt campus. Arbetsutskottet beviljar tekniska nämnden 4,7 miljoner kronor för ombyggnaden, inom investeringsram. Tanken är att projektet ska starta så snart byggarbetet på campus är klart.

Enligt planerna ska den gamla Katamarankajen ersättas med ett erosionsskydd mot älvkanten och en brygga som går ut över vattnet. Gång- och cykelväg och angränsande ytor längs strandpromenaden ska också åtgärdas och förnyas. En trappanläggning kommer att förbinda strandpromenaden med den nya byggnaden på campus.

− Det här blir ett lyft för strandpromenaden och en nödvändig förbindelse mellan Konstnärligt campus och parkerna i Staden mellan broarna, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

− Viktigt att vi kommer igång med ombyggnaden snart. Strandpromenaden används av många, men just nu är det här avsnittet avstängt på grund av byggarbetet på campus, säger Anders Ågren (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Ombyggnaden beräknas kosta totalt 13,5 miljoner kronor. I det ingår trappanläggningen som kostar 2,5 miljoner kronor och bekostas av fastighetsägaren Balticgruppen. Resterande pengar finns avsatta tidigare i bland annat investeringsplan och exploateringsbudget.

Kajen uppfördes 1940 och byggdes om till dagens utförande 1988. Den har använts mycket sparsamt sedan dess, främst som angöringsplats för en katamaran som tidigare trafikerade sträckan Umeå–Vasa, vilket gav den namnet ”Katamarankajen” i folkmun.

Vänsterpartiet deltog inte i beslutet.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande, kommunstyrelsen
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande, kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Kommunen har planer på att riva och bygga om den så kallade Katamarankajen och området omkring vid Konstnärligt campus. Arbetsutskottet beviljar tekniska nämnden 4,7 miljoner kronor för ombyggnaden, inom investeringsram. Tanken är att projektet ska starta så snart byggarbetet på campus är klart.

Läs vidare »
Media no image
Zc8q8oph6fztvno3jn2f

Umeå kommun söker lärare i Vasa

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 12:41 CET

För andra året i rad åker Umeå kommuns Utbildningsverksamhet till Vasa för att knyta kontakter med studenter vid lärarutbildningarna på Åbo akademi. Förhoppningarna är att på sikt få fler att flytta till Umeå för att arbeta inom skolan.

Umeå kommun har behov av förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger samt ämnes- och yrkeslärare. De närmsta åren räknar Umeå kommun med att behöva anställa 600 medarbetare inom förskola och skola. I Finland finns ca 5 000 svenskspråkiga lärare.

– Läraryrket i Finland har hög status. De finska lärarna är väldigt nyfikna på Sveriges kollegiala lärarande, det öppna klassrummet, kontakter med eleverna, föräldrakontakter och ämnesövergripande arbete. Så vi har delar som lockar dem. Det känns naturligt att vi utökat vårt rekryteringsområde till grannlandet och svensktalande vänorten Vasa. Finland har också bra lärarutbildningar och förhoppningsvis många duktiga lärare som kan utmanas av att jobba i en tillväxtkommun som Umeå, säger Christopher Granberg, biträdande utbildningsdirektör.

Tid: 21 mars kl. 11.00-14.30
Plats: Åbo akademi, Vasa

Rekryteringsdagen är ett samarbete med arbetsförmedlingen via det europeiska arbetsförmedlingssamarbetet EURES.


Mer information

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör grundskola
Umeå kommun
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Katrin Grafström (på plats i Vasa)
personalstrateg
Umeå kommun
070-342 12 88
katrin.grafstrom@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

För andra året i rad åker Umeå kommuns Utbildningsverksamhet till Vasa för att knyta kontakter med studenter vid lärarutbildningarna på Åbo akademi. Förhoppningarna är att på sikt få fler att flytta till Umeå för att arbeta inom skolan.

Läs vidare »
My8zebc9wm02a3chmhbz

Barnens Littfest lockade många barn

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:04 CET

Som en avslutning på veckans stora Littfest hade Barnens Littfest premiär söndag den 18 mars i Väven. Första upplagan av festivalen togs emot positivt av både förlag, författare och nyfikna barn.

Ydd2c3kreocypllxx9ws
Lkt40gynyaa6rt71s4f3

Lämna ditt miljölöfte - Earth Hour 2018

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 08:20 CET

Lördag 24 mars, klockan 20.30–21.30 deltar Umeå kommun i världens största miljömanifestation Earth hour. Då släcks ljuset på många platser i landet under en timmes tid för att uppmärksamma klimatfrågan. Kommuninvånare uppmanas även att lämna sitt miljölöfte på den unika miljölöfteskartan som enbart finns i Umeå kommun.

Znrvdx9wpd5ylvrbwep8
Qtzrw4ugn7mipgkblfrt

Övergivna och trasiga cyklar städas bort från centrala Umeå

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 09:01 CET

I mars kommer Umeå kommun att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Umeå. Anledningen är att förbättra tillgängligheten i centrum. Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar och är även ett hinder vid renhållningen.

Kontaktpersoner 23 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • presskommunikatör
  • claes.bjornberg@umea.se
  • 070-390 19 33
  • 090-16 13 43
Claes är presskommunikatör och arbetar övergripande med kommunens kontakter med massmedia. Han bevakar politiska ärenden... Visa mer

Om Umeå kommun

Umeå, motor i norra Sveriges främsta tillväxtregion

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Koncern