Pressmeddelande -

Jazzfestivalen växlar upp

Kulturhuvudstadsutskottet vid Umeå kommun har beviljat 500 000 kronor till Umeå Jazzfestival Extended för 2012 och 2013. Villkoren för finansiering även för 2014 är att festivalen återkommer med en utvecklad plan för medfinansiering.

Denna upplaga av festivalen består av fyra delprojekt med ett uttalat samarbete med olika europeiska nätverk.

Marco Feklistoff, orkesterchef på Norrlandsoperan, menar att det positiva beslutet innebär att berättelsen om jazzfestivalen nu kan spridas än mer och ge fler ringar på vattnet:

– Vi är väldigt glada över att kunna bredda jazzfestivalen både vad gäller det konstnärliga uttrycket och den europeiska dimensionen. Vi kommer att få både utökade presskontakter och fler band till festivalen. I och med Jazzfestival Extended växlar vi nu upp inför kulturhuvudstadsåret.

Umeå Jazz Festival Extended består av fyra delprojekt:

–12 Points Festival & Umeå invites Europe, med sikte på att arrangera den transeuropeiskajazzfestivalen 12 points 2014 inbjuds i år tre grupper med koppling till festivalen att medverka i programmet. Dessutom ingår nätverksbyggande med europeisk media, internationella konstnärliga ledare och producenter från festivaler och klubbar.

– My Kind of Jazz, fortsättning på 2011 års satsning där lokala artister utan direkt koppling till jazzmiljön bjuds in till samarbete med jazzmusiker. Detta bidrar till konstnärlig utveckling i bägge led och förankrar och förstärker jazzens roll i det lokala musiklivet.

– Jazz Across Europe, syftar till att locka nya besökare till jazzfestivalen, Umeå och regionen. Utgångspunkten är ett marknadsföringsprojekt i samverkan med ett tjugotal europeiska jazz/improvisationsmusikfestivaler.

– Samverkan med Föreningen Jazz, samarbete kring program, samnyttjande av personal, volontärer och kompetensutveckling.

Mer information:

Marie-Louise Rönnmark (S)
ordförande
kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott
Umeå kommun
090-16 14 12
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Sven-Olov Edvinsson (C)
vice ordförande
kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott
Umeå kommun
070-602 66 34
sven-olov.edvinsson@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Regioner

  • Västerbotten

Umeå har utsetts till Europas kulturhuvudstad 2014. Varje år utser EU två kulturhuvudstäder i Europa, med syfte att belysa vårt gemensamma kulturarv och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns i länderna inom EU. I Umeå är satsningen en viktig del av kommunens långsiktiga tillväxtstrategi. Den ger ett större intresse för staden och dess aktörer, och bidrar till kulturdriven tillväxt. Det skapar nya möten, nätverk och samverkan mellan Västerbotten och Europa.