Gå direkt till innehåll
Reservnoder säkerställer tryggt och stabilt bredband, foto: Andreas Nilsson
Reservnoder säkerställer tryggt och stabilt bredband, foto: Andreas Nilsson

Pressmeddelande -

Nytt reservsystem säkrar Umeås bredband vid kris


För att säkerställa ett stabilt bredband som kan klara eventuella naturkatastrofer eller sabotage stärks stadsnäten nu med ett reservsystem. När reservnoder placeras ut på strategiska platser i landet återfinns fyra av dessa hos Umeå Energi.

-Med mobila reservnoder får vi ännu bättre förutsättningar att snabbt återupprätta ett fungerande bredband i Umeå med omnejd om det ordinarie nätet går ner. Vid ett krisläge kan vi inom några timmar återetablera ett fungerande stadsnät, säger Mats Berggren, vd Umeå Energi UmeNet AB.

Uppkopplat samhälle ställer krav på digital tillgänglighet

Tillgång till robust digital infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets digitalisering, och för alla människors tillgång till digitala tjänster. Stadsnätet får en allt viktigare roll i takt med att många samhällsviktiga funktioner är beroende av ett fungerande bredband. Vid ett krisläge, som en stor brand, översvämning eller storm skulle samhället påverkas stort om bredbandet slås ut.

-Det omfattande distansarbetet till följd av pandemin märks tydligt i vårt nät och även kundernas ökade krav på hastighet och tillgänglighet. I linje med vårt uppdrag ska vi tillgodose säkra leveranser av kommunikation och vi är oerhört stolta över att ha kunnat upprätthålla en leveranssäkerhet på 99,9 procent under det gångna året, säger Mats Berggren.

Stadsnäten rustas för ökad säkerhet

Svenska Stadsnätsföreningen har med stöd av både Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Post- och telestyrelsen tagit fram en standardiserad lösning som ska minska risken för längre driftavbrott i stadsnäten.

18 reservnoder som enskilt kan förse en medelstor stad med bredband placeras nu ut runt om i landet. Den mobila reservenheten är byggd i containrar med elverk och transporteras vid behov till aktuell plats. Om en nod, som utgör knutpunkten i ett bredbandsnät, slås ut kan reservnoden tas i bruk för snabb avhjälpning. Med reservkapaciteten kan skadad utrustning ersättas och internettrafiken återupptas.

-Det här är en viktig åtgärd för en säker infrastruktur med minskad sårbarhet. Bredbandet i Umeås stadsnät blir nu än mer stabilt och det känns bra att vi kan hålla våra tjänster igång för alla våra användare – även vid ett potentiellt avbrott, säger Mats Berggren.

Samverkan i regionen

Lösningen med reservsystem har standardiserade rutiner, vilket innebär att de fungerar i alla regioner. Reservnoderna är tillgängliga för bolag med samhällskritisk bredbandsinfrastruktur och de mobila enheterna kan vid behov lånas ut mellan stadsnät.

-Vi ansvarar för att ta hand om de lokala reservnoderna och säkerställer att de alltid står redo att användas. Umeås reservnoder är tillgängliga för alla stadsnät i Västerbotten och möjliggör ett bra samarbete för oss som verkar i länet, säger Mats Berggren.

Leveranssäker infrastruktur för hållbar tillväxt

Umeås bredband når 95 procent av hushållen i kommunen och under 2021 uppgick leveranssäkerheten till 99,9 procent. Med ansvar för digitaliseringen i kommunen säkerställer Umeå Energi att det öppna stadsnätet för bredband är framtidsrustat för effektiv och säker kommunikation. Stadsnätet i Umeå är ett av västvärldens snabbaste och Umeå Energi arbetar aktivt för att bredbandet ska möjliggöra fortsatt tillväxt i regionen.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Kontakter

Olov Hjärtström Baudin

Olov Hjärtström Baudin

Presskontakt Presskontakt Media, PR och Public Affairs 076-353 54 40 Umeå Energis webbplats

Välkommen till Umeå Energi!

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter cirka 1,4 miljarder kronor, har drygt 400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.

Umeå Energi

Storgatan 34
903 25 UMEÅ