Gå direkt till innehåll

Med fokus på försvarets framtid – Pax Nordica 23 februari

Tid 23 Februari 2006 13:00 – 17:15

Plats Hörsal G, Humanisthuset, Umeå universitet.

Ska det svenska försvaret bekämpa terrorism och hantera nationella samhällskriser? Ska militären skapa och bevara fred utomlands? Försvarets framtid diskuteras under Pax Nordica-konferensen vid Umeå universitet den 23 februari. Försvarets uppgift är att avskräcka ett militärt angrepp mot Sverige, och att försvara landet i händelse av anfall. Idag finns dock inte längre något militärt hot mot svenskt territorium. Istället finns andra hot mot landets säkerhet, främst i form av terrorism, miljökatastrofer, organiserad brottslighet och olika typer av samhällskriser. Borde militären medverka i att hantera de nya hoten? Var går gränsen mellan polisarbete, räddningsarbete, militära insatser och underrättelseverksamhet? Vad tycker folket, och hur mycket makt har Sveriges riksdag och regering att styra utvecklingen inom ramen för samarbete inom NATO och EU? Pax Nordica 2006 har temat ”Vad ska vi ha det svenska försvaret till?”. Med och diskuterar och debatterar under denna halvdagskonferens är bland annat Kent Zetterberg, Försvarshögskolan, Berit Jóhannesson, Försvarsberedningen och Försvarsutskottet, och Frida Blom, Svenska freds. Tid och plats: torsdagen den 23 februari, kl. 13.00–17.15, hörsal G, Humanisthuset, Umeå universitet. Program och mer information finns på: http://www.pol.umu.se/ Pax Nordica är en årligen återkommande konferens med syfte att öka kunskapen om säkerhetsfrågor i bred bemärkelse. Konferensen är öppen för alla, och det kostar ingenting att delta. Arrangörer är Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun och FOI. För mer information, kontakta: Cindy Kite, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 50 72, e-post: cindy.kite@pol.umu.se

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Relaterat innehåll

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.