Gå direkt till innehåll

Profil inom mansforskningen besöker Umeå universitet

Tid 17 Maj 2006 00:00 – 18 Maj 2006 00:00

Plats Umeå universitet

Mansforskaren och sociologen R W Connell har mer än någon annan bidragit till synsättet att det i varje samhälle finns flera olika maskuliniteter. Den 17 och 18 maj besöker professor Connell Umeå universitet och håller två öppna föreläsningar. I kölvattnet av 1970-talets aktiva kvinnorörelse uppstod frågan ”Vad är egentligen en man?”. Då var manlighet något enhetligt och ursprungligt, men idag anser de flesta mansforskare att det i varje samhälle inte bara går att urskilja en enda utan flera olika maskuliniteter, och att den könsordning som underordnar kvinnor också gör sig gällande mellan män. Ett verk som mer än något annat har bidragit till dessa grundläggande uppfattningar är boken Maskuliniteter. Författaren, professor R W (Raewyn) Connell vid University of Sydney, framstår idag som den kritiska maskulinitetsforskningens mest inflytelserika teoretiker. Den 17–18 maj gästar professor Connell Umeå universitet, och håller två öppna föreläsningar och en workshop. Onsdagens föreläsning handlar om den hegemoniska maskuliniteten som enligt det gällande synsättet är knuten till makten och dominerar i varje samhälle. Andra maskuliniteter underordnas, marginaliseras eller stämplas som icke-manliga, samtidigt som mäns överordning gentemot kvinnor rättfärdiggörs – något som alla män kan dra nytta av. Torsdagens föreläsning handlar om hur mäns hälsa kan begreppsliggöras för att utgöra ett särskilt område för hälsopolitiska åtgärder. Efter lunch arrangeras en workshop på temat hur genusstrukturer framträder och verkar i olika organisationer som till exempel sjukvården. Föreläsningar och workshop är öppna för alla, och ingen föranmälan behövs. Tid och plats för föreläsningar: onsdag 17 maj, kl. 13.15–15.00, hörsal G, Humanisthuset torsdag 18 maj, kl. 10.00–11.30, sal B, 9 tr., Dallashuset, NUS Tid och plats för workshop: torsdag 18 maj, kl. 13.15-15.30, sal B, 9 tr., Dallashuset, NUS Mer information om arrangemanget finns på (pdf): http://www.umu.se/kvf/aktuellt/Connell.pdf För mer information, kontakta: Jonas Liliequist, Kvinnovetenskapligt forum/ institutionen för historiska studier Umeå universitet, tel: 090-786 67 73, 070-607 01 05, e-post: jonas.liliequist@historia.umu.se eller Anne Hammarström, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, tel: 090-785 35 47 Camilla Nilsson, Informatör E-post: camilla.nilsson@adm.umu.se Tel: 090-786 62 28

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Relaterat innehåll

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.