Gå direkt till innehåll

Tillförlitligare teknik för att mäta ögontryck

Tid 24 Maj 2006 13:00 – 13:00

Plats Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan.

Ett högt ögontryck innebär en ökad risk för att utveckla grön starr, en av de vanligaste orsakerna till blindhet. Per Hallberg har i sin avhandling utvecklat en ny och mer tillförlitlig metod för att mäta ögontryck. Det ökar chansen att sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede. Grön starr, eller glaukom, är en åldersrelaterad sjukdom som drabbar cirka 5 % av befolkningen över 70 år. Sjukdomen angriper synnerven och är ofta ”smygande” då ena ögat kan kompensera för ett synbortfall på det andra ögat. När diagnosen ställs har man ofta förlorat 30-40 % av synfältet. Forskare vid centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) på Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus har tagit fram en ny metod för att mäta ögontrycket. Per Hallberg har i sin avhandling visat att metoden kan vara mer tillförlitlig för att mäta ögontryck hos patienter som genomgått laserkirurgi för korrigering av synen. Traditionella metoder underskattar ofta trycket efter laserkorrigering Det gör att individer med grön starr kan få en senare diagnos och det försämrar prognosen för patienten. – Med vår nya metod kan vi i framtiden mäta trycket mer exakt och förhoppningsvis fånga upp patienter med grön starr i ett tidigt skede, berättar Per Hallberg. Många av dagens metoder använder sig av endast ett mätvärde och kan dessutom vara svåra att använda. Med den nya tekniken behöver användaren bara trycka instrumentet lätt mot hornhinnan. Data från kontaktkraft och kontaktyta samlas in och bearbetas i en mikroprocessor. Trycket som sedan beräknas är baserat på 40 till 300 mätvärden och samlas in under en bråkdel av en sekund. Forskarna har utvecklat en prototyp som i kliniska studier visat sig uppfylla ISO-standarden för ögontrycksmätare. Instrumentet är lättanvänt och metoden har potential att bli en mer operatörsoberoende ögontrycksmätare. Onsdagen den 24 maj försvarar Per Hallberg, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet sin avhandling med titeln Applanation resonance tonometry for intraocular pressure measurement. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Per Ask, Institutionen för medicinsk teknik, Linköping universitet. Per Hallberg är född och uppvuxen i Umeå och bor idag i Ström, en by utanför Umeå. För ytterligare information, kontakta: Per Hallberg Telefon 090-785 40 86 E-post per.hallberg@vll.se Läs hela eller delar av avhandlingen på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-784&lang=sv.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Relaterat innehåll

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.