Gå direkt till innehåll

Unik slöjdkonferens i Umeå 15-18 maj

Tid 15 Maj 2006 00:00 – 18 Maj 2005 00:00

Umeå universitet och Åbo akademi i Vasa är värdar för världens första internationella slöjdkonferens. Över hundra forskare från 19 länder deltar i konferensen Tradition in Transition, Teaching Sloyd, Arts and Crafts in Contemporary Society. – Konferensen kommer att belysa slöjdrelaterad forskning i vid bemärkelse, eftersom direkta motsvarigheter till det svenska respektive finska slöjdämnet saknas i många länder, förklarar Kajsa Borg Bland inbjudna huvudtalare märks professor Lois Hetland från Massachusetts College of Art and Project Zero vid Harward University, USA. Hetlands forskning är tongivande för estetisk utbildning inom områden som visuell kommunikation, spatial intelligens, kognition, kreativitet och konstnärligt uttryck i praktiken. Hetland arbetar också som konsult i distansutbildning över hela världen bland annat i samverkansprojekt mellan olika internationella utbildningar. Förutom Hetland deltar professor Mikael Alexandersson, Göteborgs universitet, vars föreläsning sätter handens lärande och IKT i fokus. Professor Patrik Sheinin gör internationella jämförelser baserat på hans erfarenheter från PISA-undersökningen och professor Kari Uusikylä berör skapande och kreativitet i sitt förläsning, båda kommer från Helsingfors universitet. Textilkonstnären Pasi Välimaa, den femte huvudtalaren, fick 2004 nordens största textilpris, det prestigefyllda ”The Nordic Award in Textiles”. Han kommer även att visa utställningen ”du som skapat jord och vatten, hela dagen halva natten” på Bildmuseet under maj månad. Skolslöjd introducerades för mer än 100 år sedan, som en svensk-finsk pedagogisk idé, vars huvudbudskap var att handens arbete bidrog till lärande i vid mening. Syftet var däremot inte att ge eleverna yrkesförberedande hantverkskunskap. Med utgångspunkt i Otto Salomons slöjdlärarutbildning på Nääs slott i Västergötland, började tankar kring lärande genom handens arbete att spridas internationellt med hjälp av utländska kursdeltagare och genom att svenska slöjdlärare började undervisa i andra länder. Ämnet har sedan dess utvecklats i olika riktningar i respektive länder och i flera fall har kontakterna till Sverige brutits. Samarbetet mellan de nordiska länderna har däremot stärkts genom nätverket NordFo, som under många år anordnat konferenser och utbytesprogram inom Norden. I samband med konferensen kommer de internationella kontakterna att återknytas. – Slöjdämnet har en stark tradition i hantverksarbete i textil, metall och trä, men hur uppfattas och påverkas handens arbete av innovationer i samhället, som till exempel digitalisering, nya material, miljöhänsyn och jämställdhetsfrågor? Sverige och Finland har fortsatt att utveckla de pedagogiska idéerna på något olika sätt beroende på nationella sammanhang, men har det gemensamt att ämnet anpassats till ett modernt samhälle. Sedan 15-20 år tillbaka har det också bedrivits forskning inom området, säger Kajsa Borg. – Slöjdämnet är speciellt genom att man i samma ämne kombinerar direktkontakt med materialen, något som utvecklar känsla för form och färg, skicklighet och estetisk gestaltning som i sin tur möter nutidens design, teknik och konstnärliga uttryck i nya kulturella och sociala sammanhang, menar Kajsa Borg. Konferensprogram: http://www.unizonconference.nu/ Konferensen äger rum den 15-18 maj, 2006 i Humanisthuset, Umeå universitet För frågor kontakta: Kajsa Borg, tel. +46 (0)90 786 6481, mob.tel. +46 (0)70 271 0212 Christina Nygren-Landgärds, mob.tel. +358 50 408 9092 Magnus Wink tel. +46 (0)90 786 6481 +46(0)70 644 0228

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Relaterat innehåll

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.