Gå direkt till innehåll
Hanna Söderlund
Hanna Söderlund

Nyhet -

Kvinnliga och manliga komiker behandlas olika i tv-programmet Parlamentet

Manliga komiker blir bekräftade och kvinnliga komiker blir avvisade i större utsträckning när de gör humor i tv-programmet Parlamentet i TV4. Detta visar en avhandling i språkvetenskap av Hanna Söderlund vid Umeå universitet. Det som har studerats är kvinnliga och manliga komikers möjligheter att i humorsamtal framstå som roliga och därmed förhandla sig till starka maktpositioner.

I Parlamentet gör komiker humor genom att de parodierar politiker. En avgörande faktor för att komikerna ska lyckas med sina skämt är att någon skrattar åt dem. Moderatorn har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för komikerna att ta plats, genom att fördela ordet.

– Men moderatorns roll innebär också att ge komikerna respons. Studien visar att de manliga komikerna har bättre möjligheter att framstå som roliga eftersom de i större utsträckning än de kvinnliga komikerna blir bekräftade genom att de andra komikerna och moderatorn skrattar åt deras skämt. Dessutom blir de aldrig avvisade av andra komiker efter att de har framfört sina skämt, säger Hanna Söderlund.

De kvinnliga komikerna blir i större utsträckning avvisade från tillträdet till samtalsgolvet än de manliga komikerna. De kvinnliga komikerna använder dock olika samtalsstrategier som gör att de kan få tillträde till samtalsgolvet, exempelvis genom att de skrattar länge åt andras skämt eller tilldelar sig själva ordet. Både moderatorn och andra komiker avvisar de kvinnliga komikerna som skämtar, genom att avvisa det de säger eller genom att inte skratta.

– Dessa interaktionsmönster som framträder i studien innebär att det är lättare för de manliga komikerna att uppfattas som roliga medan de kvinnliga komikerna får det svårare. Den seglivade föreställningen om kvinnor eller kvinnliga komiker som mindre roliga än män kan sägas reproduceras i programmet.

Hanna Söderlund menar att studien är viktig eftersom människor i samhället ständigt kategoriseras och värderas utifrån sitt kön. Kvinnliga komiker får svårare att framstå som roliga i humor på tv på grund av andras samtalsstrategier vilket påverkar den mediala representationen av kön. I förlängningen kan det också få konsekvenser för om kvinnor eller kvinnliga komiker uppfattas som roliga i samhället i stort.

Avhandlingen finns publicerad digitalt

Kontakt:

Hanna Söderlund, doktorand i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk, Umeå universitet, hanna.soderlund@umu.se, tel: 073-587 1500

Pressbild

Om disputationen:

Fredagen den 10 juni försvarar Hanna Söderlund, Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: "Jättekul att det är så många tjejer här ikväll" – en interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet.

Disputationen äger rum kl. 09.15-11.15, Umeå universitet, Humanisthuset, Hörsal F. Opponent är Karin Milles, Docent, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.