Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

10,5 miljoner från Vetenskapsrådet till Umeå universitet

Fyra forskningsprojekt vid Umeå universitet får sammanlagt 10,5 miljoner kronor i forskningsanslag vid Vetenskapsrådets utdelning av anslag till drift av infrastruktur samt för dyrbar utrustning och stora databaser.

De fyra beviljade anslagen är:
Sören Edvinsson, Demografiska databasen för projektet "Historisk befolkningsstatistik på Internet".
2009: 1 000 000; 2010: 1 500 000; 2011: 1 000 000 ; Summa 3,5 miljoner

Mats Eliasson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin, för projektet "MONICA-undersökningen i norra Sverige. Longitudinella databaser för forskning om hjärtkärlsjukdomar och diabetes."
2009: 830 000; 2010: 380 000; 2011: 380 000 ; Summa 1,59 miljoner

Eva Rönnmark, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, yrkesmedicin för projektet
"Obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten - epidemiologiska studier om astma, allergier och KOL sedan 1985."
2009: 950 000; 2010: 950 000; 2011: 950 000; Summa 2,85 miljoner

Pär Stattin, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi för projektet "PCA BASE SWEDEN -Prostatacancerstudier i stora databaser i Sverige".
2009: 1 300 000; 2010: 1 300 000; Summa 2,6 miljoner

Kontaktuppgifter till respektive forskare kan sökas fram via
http://www.umu.se/stodfunktioner/personalkatalog.html

Bertil Born, Informatör, medicinsk fakultet
E-post: bertil.born@adm.umu.se
Tel: 090-786 60 58

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.