Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

24 miljoner till forskning om hållbar utveckling

Umeå universitets forskare har i dag beviljats närmare 24 miljoner kronor i årets stora utdelning från forskningsrådet Formas. Nio forskare delar på miljonerna som är riktade till forskning om hållbar utveckling.

Idag beviljades 186 projekt forskningsbidrag vid Formas av totalt cirka 1260 inkomna ansökningar. Det ger en beviljandegrad på 11 procent, vilket är något lägre än förra året.

Stora bidrag på över tre miljoner kronor har tilldelats två forskare vid Umeå universitet: Hanna Söderström, kemiska institutionen, och Agneta Andersson, som är verksam vid Umeå marina forskningscentrum och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Lista över projektbidrag som tilldelats forskare vid Umeå universitet (alfabetiskt efter mottagare):

Agneta Andersson, Umeå marina forskningscentrum och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Eutrofiering som selektionsfaktor för förekomst av predationsresistenta och potentiellt patogena bakterier", totalt 3 236 000 kr

Sven Bergström, institutionen för molekylärbiologi, "Fåglar och däggdjurs biologiska och ekologiska betydelse för spridning av Lymes borrelios", totalt 2 942 750 kr

Per Gardeström, institutionen för fysiologisk botanik, "Mitokondrier och bladsenescence", totalt 2 064 000 kr

Roland Jansson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Kan restaurering bidra till att bevara den biologiska mångfalden hos ekosystem hotade av klimatförändringar?", totalt 2 446 000 kr

Björn Malmqvist, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, "Ett nytt synsätt på boreala strömvattenekosystem", totalt 2 063 000 kr

Göran Sandberg, Umeå Plant Science Centre, "Reglerar short root-genen hormonbalans och meristem aktivitet?", totalt 2 674 000 kr

Jürgen Schleucher, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, "Ursprung och transformationsreaktioner av persistenta organiska föroreningar identifierat med isotopomerer", totalt 2 250 000 kr

Hanna Söderström, kemiska institutionen, "Det antivirala läkemedlet seltamivirs förekomst och öde i akvatiska miljöer och dess effekt på resistensutvecklingen hos influensa A virus", totalt 5 900 000 kr

Kontaktuppgifter till forskarna kan hämtas via Umeå universitets personalkatalog.

Se även Formas hemsida.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.