Skip to main content

24 miljoner till missbruksforskning

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2019 15:15 CEST

Foto: Salvador Armendariz, University of Denver

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 24 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Umeå universitet. Syftet med programmet är att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem.

– Jag är mycket tacksam för bidraget till vårt forskningsprogram ”Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd” . Genom det hoppas vi kunna hjälpa socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av klienters hjälpbehov, säger Lena Lundgren, professor i socialt arbete och programmets forskningsledare.

Forskningsprogrammet studerar hur socialarbetarnas kompetens utvecklas till följd av teknisk support och evidensbaserade metoder, som ligger till grund för bedömning och uppföljning av klienters hjälpbehov och i val av insats. Ambitionen med programmet är att fördjupa den enskilde socialarbetarens kompetens och ge ökad kunskap om missbruk och beroende som ett biopsykosocialt fenomen.

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för socialt arbete och Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet, School of social work Denver University, yrkesverksamma socialarbetare, regionala utvecklingsenheter, Socialstyrelsen samt Råbe & Kobberstad, ett företag med expertis i datahantering inom missbruksvården.

– Forskning för mig måste vara verklighetsförankrad och ha en tydlig påverkan på samhället. Det breda samarbete vi har i programmet behövs för att nå målet i vår forskning, att förbättra socialtjänstens insatser för klienter med missbruksproblem, säger Lena Lundgren.

Inom ramen för forskningsprogrammet som pågår 2020 till 2025 ges en fördjupningskurs som riktar sig till socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av insatser för klienter med missbruk.

Deltagande forskare: Professor Lena Lundgren, Docent Mojgan Padyab, Doktor Marcus Blom Nilsson, Doktor Robert Grahn, Universitetsadjunkt Ann-Sofie Grönlund, Professor Mikael Sandlund, Doktor Siv Nyström, Doktor Annika Nordström, Professor Dennis McCarty, Doktor Margaret Murray.

Programmets titel: Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd (eng. Education and Systematic Service Assessment through Technology and Research (ESTR) to improve the effectiveness of the Swedish Social Welfare System)

Pressbild
https://mediabank.umu.se/search?query=Lena+lundgren

För mer information, kontakta gärna:
Namn: Ann-Sofie Grönlund
E-post: ann-sofie.gronlund@umu.se
Telefon: 090-786 78 68

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.