Gå direkt till innehåll
Foto: Salvador Armendariz, University of Denver
Foto: Salvador Armendariz, University of Denver

Pressmeddelande -

24 miljoner till missbruksforskning

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 24 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Umeå universitet. Syftet med programmet är att förbättra socialtjänstens insatser för individer med missbruksproblem.

– Jag är mycket tacksam för bidraget till vårt forskningsprogram ”Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd” . Genom det hoppas vi kunna hjälpa socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av klienters hjälpbehov, säger Lena Lundgren, professor i socialt arbete och programmets forskningsledare.

Forskningsprogrammet studerar hur socialarbetarnas kompetens utvecklas till följd av teknisk support och evidensbaserade metoder, som ligger till grund för bedömning och uppföljning av klienters hjälpbehov och i val av insats. Ambitionen med programmet är att fördjupa den enskilde socialarbetarens kompetens och ge ökad kunskap om missbruk och beroende som ett biopsykosocialt fenomen.

Forskningsprogrammet är ett samarbete mellan forskare vid Institutionen för socialt arbete och Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet, School of social work Denver University, yrkesverksamma socialarbetare, regionala utvecklingsenheter, Socialstyrelsen samt Råbe & Kobberstad, ett företag med expertis i datahantering inom missbruksvården.

– Forskning för mig måste vara verklighetsförankrad och ha en tydlig påverkan på samhället. Det breda samarbete vi har i programmet behövs för att nå målet i vår forskning, att förbättra socialtjänstens insatser för klienter med missbruksproblem, säger Lena Lundgren.

Inom ramen för forskningsprogrammet som pågår 2020 till 2025 ges en fördjupningskurs som riktar sig till socialarbetare med ansvar för bedömning och uppföljning av insatser för klienter med missbruk.

Deltagande forskare: Professor Lena Lundgren, Docent Mojgan Padyab, Doktor Marcus Blom Nilsson, Doktor Robert Grahn, Universitetsadjunkt Ann-Sofie Grönlund, Professor Mikael Sandlund, Doktor Siv Nyström, Doktor Annika Nordström, Professor Dennis McCarty, Doktor Margaret Murray.

Programmets titel: Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning, utbildning och tekniskt stöd (eng. Education and Systematic Service Assessment through Technology and Research (ESTR) to improve the effectiveness of the Swedish Social Welfare System)

Pressbild
https://mediabank.umu.se/search?query=Lena+lundgren

För mer information, kontakta gärna:
Namn: Ann-Sofie Grönlund
E-post: ann-sofie.gronlund@umu.se
Telefon: 090-786 78 68

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.