Skip to main content

31 godkända på teoretiska delprovet och 21 godkända på praktiska delprovet

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2019 12:12 CEST

Umeå universitet arrangerade 5 september det tolfte teoretiska delprovet av kunskapsprovet för utländska läkare. 151 prövande skrev provet i Göteborg, Lund eller Umeå. 31 godkändes, vilket är i linje med resultatet vid tidigare provtillfällen.

- Nytt för denna gång var att antalet försök började räknas. Sedan den 1 juli 2019 har de prövande tre försök på sig att bli godkända på det teoretiska delprovet och tre försök på det praktiska delprovet, säger Magnus Hultin, docent vid Umeå universitet och ansvarig för kunskapsprovet.

Det teoretiska delprovet bestod av en del med 140 frågor från hela den grundläggande läkarutbildningen, en del med 5-7 delfrågor utifrån sex patientfall och en del med 15 frågor som besvaras utifrån en vetenskaplig artikel. Krav för godkänt var minst 60 procent på provet i sin helhet samt inte mindre än 50 procent på delprov 2.

Det stigande antalet godkända på det teoretiska delprovet har medfört att det nu för första gången råder en kösituation för att få göra det praktiska delprovet. 25-26 september genomfördes ett praktiskt delprov i Göteborg med 35 prövande, varav 21 blev godkända. 21-22 november genomförs ett praktiskt delprov i Umeå med det dubbla antalet platser.

- Det är först nu till provet i Göteborg som vi behövt lotta platser till de som ansökt under ordinarie ansökningstid. Det var ett 50-tal som inte fick plats på provet. Nu hoppas vi att de extra platser som vi fått möjlighet att bemanna på provet i Umeå, gör att antalet platser räcker till.

Totalt har nu 420 prövande genomfört det teoretiska delprovet med godkänt resultat och 277 har också godkänts på det praktiska delprovet.


För mer information, kontakta gärna:

Magnus Hultin
090-786 9109
magnus.hultin@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.