Gå direkt till innehåll
Anders Fällström blir ny prorektor

Pressmeddelande -

Anders Fällström blir ny prorektor

Anders Fällström blir ny prorektor vid Umeå universitet. Han kliver på sin post den 1 juli 2013 och blir då också rektor Lena Gustafssons ställföreträdare.

Nuvarande prorektor Kjell Jonsson har ett uppdrag som sträcker sig till den 30 juni i år. Umeå universitets styrelse har därför utsett en ny prorektor för den kommande treårsperioden. Det blir Anders Fällström, som idag är vicerektor för utbildning.

– Jag är väldigt glad för att Anders går in i rollen som prorektor för den kommande treårsperioden. Med Anders kvalifikationer blir det utmärkt. Anders kommer även fortsättningsvis att ansvara för utbildningsfrågor, vilket var en förutsättning för hans ändrade uppdrag från vicerektor till prorektor, säger Lena Gustafsson.
– Samtidigt vill jag dock både varmt tacka och understryka att vi kommer att sakna Kjell som prorektor, ett uppdrag som han fullgjort på ett för Umeå universitets del alldeles utmärkt sätt. Dock kommer vi i ledningen, och därmed universitetet, ändå att få tillgång till Kjells kompetens som rektors rådgivare, tillägger Lena Gustafsson.

Anders Fällström föddes 1967 i Sollefteå. Redan under gymnasietiden påbörjade han sina universitetsstudier i matematik vid Umeå universitet. Ett år efter att han avslutat gymnasiet och gjort lumpen vid försvarets tolkskola tog han ut kandidatexamen i matematik och ryska. Han disputerade 1994 och fortsatte därefter med postdoktorsstudier i Ryssland och USA.

År 2000 utsågs Anders Fällström till docent inom sitt forskningsområde komplex analys. Han har varit engagerad som studierektor för forskarutbildningen och som prefekt vid den matematiska institutionen. Hösten 2008 tillträdde han som prodekan för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten med särskilt ansvar för utbildning. Sedan 1 juli 2010 är han vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Foto: Elin Berge

Pressbild av Anders Fällström

Pressbild av Anders Fällström och Lena Gustafsson


För ytterligare information, kontakta gärna:

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet
Telefon: 073-079 42 91
E-post: lena.gustafsson@adm.umu.se

Anders Fällström
Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se


Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89