Gå direkt till innehåll
Annelie Bränström-Öhman får Baltics samverkanspris

Pressmeddelande -

Annelie Bränström-Öhman får Baltics samverkanspris

Annelie Bränström Öhman

– Det känns fantastiskt att genom detta pris få belöna en medarbetare vid Umeå universitet som så medvetet axlat ett stort ansvar för folk- och fortbildning och populärvetenskap. Och jag hoppas att detta kan inspirera andra att våga och ta sig tid att kommunicera forskning och idéer till en bredare allmänhet, säger Kjell Jonsson, prorektor, Umeå universitet.

Annelie Bränström-Öhman, född 1960 i Storuman, har sedan 1981 varit bosatt i Umeå och verksam vid Umeå Universitet. 1998 disputerade hon i litteraturvetenskap med avhandlingen Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1998). I Umeå är Annelie Bränström-Öhman sedan många år en känd skribent och recensent i Västerbottens Kuriren och  styrelsemedlem i Sara Lidman-sällskapet.

Juryns motivering lyder:
Annelie Bränström Öhman tilldelas Baltics Samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2013. Hon har med konsekvens utvecklat ett mycket omfattande populärvetenskapligt och kulturkritiskt författarskap av hög kvalitet. Hennes röst och välskrivna texter har förmedlat insikter från det litteratur- och kulturvetenskapliga fältet i många kanaler och sammanhang. Som humanistisk forskare har hon medvetet spelat en aktiv roll som folk- och fortbildare. Hon har också visat att forskarens och universitetslärarens uppgifter på ett fruktbart sätt kan berikas av ett aktivt publikt engagemang till nytta för såväl akademin som det omgivande samhället.

Om Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning
Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning inrättades 2009 och tilldelades då idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi. 2011 var det fysikern Patrik Norqvist som fick priset som delas ut vartannat år i samband med Umeå universitets vårpromotion. Kandidaten till priset ska under det gångna året gjort värdefulla insatser inom det populärvetenskapliga området eller på annat sätt spridit forskningsinformation till allmänheten.


Läs mer om Annelie Bränström-Öhmans på institutionen för kultur- och medier på umu.se

Pressbild av Annelie Bränström Öhman


Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.