Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Antidepressiv medicin ger ingen ökad fallrisk för äldre

Antidepressiv medicin ökar inte risken för fall och höftfrakturer hos äldre personer, utan det är istället den bakomliggande depressionen och övriga sjukdomar som ökar fallrisken. Det visar forskning vid Umeå universitet som går på tvärs med vad som tidigare har antagits inom vården.

– Resultaten talar för att det inte finns någon anledning att tveka att sätta in antidepressiv medicin till äldre med hänsyn till fallrisken. Om den antidepressiva behandlingen är effektiv skulle risken för fallolyckor tvärtom kunna minska, säger Jon Brännström, doktorand vid Umeå universitet.

Idag varnar Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för att skriva ut antidepressiva läkemedel till äldre med fallrisk. Skälet är att man i tidigare studier har sett samband mellan antidepressiv medicin och fallolyckor med frakturer. De studierna har dock inte gjort skillnad på vad som är orsak och vad som är verkan.

I en studie vid Umeå har forskarna följt ut alla svenskar över 65 år som hämtade ut antidepressiva läkemedel mellan år 2006 och 2011. Det jämfördes sedan med personer i motsvarande ålder som inte använde antidepressiva läkemedel under perioden.

Forskarna fann att de som senare fick antidepressiva läkemedel råkade ut för mer än dubbelt så många höftfrakturer redan innan de hade påbörjat den antidepressiva behandlingen. Flest höftfrakturer inträffade två till fyra veckor innan personerna började ta antidepressiv medicin. Sambandet var likadant i alla åldersgrupper oavsett kön och för alla typer av antidepressiva läkemedel. Det kunde alltså omöjligt vara den antidepressiva medicinen som orsakade ökningen av fallolyckorna.

– Orsaken kan vara både att personer som får antidepressiv medicin har flera andra bakomliggande sjukdomar och att depression i sig ökar risken för fallolyckor. Även om detta är en observationsstudie som inte visar direkta orsakssamband, antyder resultaten att det inte är befogat att låta äldre gå med obehandlad depression av rädsla för frakturer, säger Jon Brännström.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA Psychiatry.

För mer information, kontakta gärna
Jon Brännström
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/Geriatrik
Mobil: 070-2848151
E-post: jon.brannstrom@umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.