Gå direkt till innehåll
Arkitektstudenters vision om Umeå i ny bok

Pressmeddelande -

Arkitektstudenters vision om Umeå i ny bok

Studenterna i år två vid Arkitekthögskolan fick i våras uppdraget att bidra till en ny agenda för Umeå stad. Resultatet ”The Airport as Metropolis” ställdes ut på Umeå City Airport i september 2011. Nu vill studenterna föra diskussion med ”The Point of no Return” – den första publikationen från Arkitekthögskolan i Umeå.

– Att få följa upp designprocessen efter utställningen och att kunna skapa en diskussion känns viktigt, säger Johan Löwstett, som är en av de fem studenterna i redaktionen för boken.

Dagens flygplatser innehåller flera element från stadslivet med butiker, caféer, restauranger, polis och så vidare. Därför vill projektet använda Umeå City Airport som ett verktyg för att utforska staden Umeå – ett projekt som har genomförts i samarbete med Stadsbyggnadskontoret i Umeå och Umeå City Airport.

Ett av de scenarion som projektet handlar om är den troliga efterfrågan på en större och mer internationell flygplats. På flygplatsen finns förhållanden som speglar processer både i staden och under utvecklingen av städer. Genom att studera förutsättningarna för den framtida flygplatsen ökar vår förståelse för utvecklingen av dagens samhälle i allmänhet och städerna i synnerhet.

– Vi vill problematisera och undersöka vart samhället är på väg. Där finns det ett behov av nya tankar och strategier för uppbyggnaden av staden och samhället, säger studenterna Johan Löwstett och Ida Wanstedt, som förklarar att det finns en del utmanande förslag bland de olika projekten i boken.

”The Point of no Return” är studenternas första försök att bidra till en egen vision för framtiden.

Det är en del av Arkitekthögskolans policy att delta i den pågående debatten om hur man kan utveckla samhället och förbättra människors vardag genom arkitektoniska ingrepp. Den här publikationen är vår allra första, men mer kommer att följa.

Om presentationen:

Tid: tisdag den 15 december kl. 17:30

Plats: Arkitekthögskolan

Journalister hälsas välkomna!

Kontakt:

Johanna Gullberg Tel. +46 90 7866388

Katja Hogenboom Tel. +46 90 7867161

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Forskningssamordnare Forskning vid Umeå Centre for Microbial Research, UCMR 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.