Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Arkitekturen annonserar universitet och staden

Campus Sundsvall är ett prisbelönt exempel på arkitektur med symbolvärden. En avhandling från Umeå universitet undersöker de innebörder arkitekturen förmedlar till omvärlden.

Under de senaste decennierna har universiteten och högskolorna med tillhörande filialer blivit allt fler i Sverige. Arkitekturen är iögonfallande, ibland i ensamt majestät men oftare i jämförelse med stadens omgivande bebyggelse. Det flerfaldigt prisbelönta Campus Sundsvall är ett tydligt exempel på att arkitekturen också uttrycker symbolvärden - speglar och kommunicerar innebörder till omvärlden. Katrin Holmqvist Sten visar i sin avhandling på arkitekturens symbolnivåer och innebörder i fallet Campus Sundsvall, tankegångar som är överförbara till stadsbyggnadsprojekt i största allmänhet.

Campus Sundsvall invigdes i september 1997 som ett av de första campus som uppförts från grunden under den expansionsfas som den högre utbildningen befann sig i under 1990-talet. Katrin Holmqvist Sten undersöker de visioner och idéer som formulerades i arkitekttävlingsprogrammet och i det vinnande förslaget från Arken Arkitekter i Stockholm. Genom analyser av interaktionen mellan arkitektur, språk och visuellt material synliggör hon den process där idéerna formuleras och materialiseras.

Stenstaden, Sundsvalls stadskärna, är betydelsefull för stadens identitet och var enligt avhandlingen också en viktig referenspunkt i arbetet med Campus Sundsvall. Universitetets arkitektur är identitetsskapande såväl för universitetets verksamhet som ut mot och i samklang med den omgivande staden. Arken Arkitekter med arkitekt Torbjörn Einarsson i spetsen gestaltade högskoleområdet som en "stad i staden" och stakade därmed ut vägen för berättelsen kring och den fortsatta gestaltningen av Campus Sundsvall. Kvarteret Åkroken, där Campus Sundsvall är beläget, var platsen för 1600-talets stadsgrundning - ett faktum som återspeglas i den magasinsliknande arkitekturen.

I avhandlingen analyseras arkitekturens roll som "annonspelare" men Katrin Holmqvist Sten ställer också frågan om vad det egentligen är som annonseras. Är det universitetets verksamhet, stadens attraktivitet eller förvaltaren, det vill säga Akademiska Hus? Att arkitektens signatur har lämnats på platsen diskuteras också.

Fredag 21 november försvarar Katrin Holmqvist Sten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling i konstvetenskap med titeln Campus Sundsvall: att bygga symbolvärden. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är docent Magnus Rönn, Arkitekturskolan, KTH i Stockholm.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Katrin Holmqvist Sten på tel 090-786 55 95, 090-12 79 54 eller e-post katrin.holmqvist@arthist.umu.se


Referenslänk: E-publicerad avhandling

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.