Gå direkt till innehåll
Att förstå den dödliga Listeria-bakterien

Pressmeddelande -

Att förstå den dödliga Listeria-bakterien

Hur och när den sjukdomsalstrande Listeria-bakterien sätter på och stänger de gener som krävs för att orsaka den dödliga sjukdomen listerios beskrivs av Edmund Loh i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 12 maj.

Listeria monocytogenes är en bakterie som normalt lever i naturen. Det vanligaste sättet för människor att få den i sig är via föda som innehåller växande bakterier, t.ex. otillräckligt tillagat kött, opastöriserad mjölk, ost samt färdigmat. I Sverige har antalet personer som får diagnosen listerios stigit år från år, det är idag nästan dubblerat jämfört med 2005. Listerios är en mycket allvarlig sjukdom: 30 % av de drabbade avlider trots sjukhusvård och antibiotikabehandling. Mest utsatta är människor med nedsatt immunförsvar som gravida, äldre personer eller personer med sjukdomar som angriper immunsystemet, till exempel HIV. Symtomen liknar influensa med huvudvärk, feber och muskelsmärtor. Illamående och uppkastningar är också vanliga. Studier har även visat att gravida kvinnor som får listerios löper ökad risk för missfall.

Listeria är relativt harmlös när den befinner sig fritt i naturen, men kan vara dödlig när den drabbar människor. Trots att man länge har känt till att bakterien kan orsaka allvarlig sjukdom är fortfarande mycket okänt om hur det går till. Avhandlingen beskriver hur Listeria reglerar sina gener för att orsaka sjukdom i människor och redovisar en komplett karta över hur detta sker när bakterien befinner sig i och utanför människan.

Bakterien har många gener som används för att orsaka sjukdom, och majoriteten av dem styrs av ett regleringsprotein som bara finns vid kroppstemperatur och inte vid lägre gradtal, vilket styrs med en termostatliknande funktion. I avhandlingen beskrivs upptäckten att delar av bakteriens genuppsättning, som tidigare inte troddes ha någon funktion, kontrollerar denna termostat. Förhoppningen är att denna kunskap ska leda till nya sätt att hjälpa människor som drabbas av listerios.

Edmund Loh, som är uppvuxen i Kuala Lumpur, Malaysia, är doktorand vid Inst. för molekylärbiologi, Umeå Universitet, där han kan nås på
tel. 090-785 67 39,
mobil 070-245 56 55,
e-post edmund.loh@molbiol.umu.se

Onsdagen den 12 maj försvarar Edmund Loh, Inst. för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln RNA-mediated virulence gene regulation in the human pathogen Listeria monocytogenes (RNA-medierad virulensgenreglering i den humana patogenen Listeria monocytogenes).
Disputationen äger rum kl. 10.00 i Major Groove, by. 6L, Inst. för molekylärbiologi.
Fakultetsopponent är dr. Nancy Freitag, University of Illinois, Chicago, USA.

Porträttbild

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33096

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.