Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Att minska partnerrelaterat våld i Nicaragua

I Nicaragua utsätts var tredje gravid kvinna för någon form av våld från sin partner. Hur det har gått för de utsatta tre år efter förlossningen studeras av Mariano Salazar i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 20 maj. 

Mäns fysiska, sexuella och/eller psykologiska våld mot kvinnor i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Avhandlingen följer upp 378 kvinnor från León i Nicaragua tre år efter att de blivit tillfrågade om våld under graviditeten. Det visar sig då bland annat att flickor som fötts av de kvinnor som fortfarande var utsatta för våld hade försämrad längdtillväxt. De fortsatt våldsutsatta kvinnorna försökte också skydda sig mot fler graviditeter i högre utsträckning än andra.

För 60 procent av de kvinnor som varit utsatta för våld under graviditeten hade det upphört tre år senare, men andra kvinnor som inte varit utsatta för våld under graviditeten var utsatta för våld av sin partner tre år senare. De kvinnor som inte längre utsattes för våld hade i allmänhet bättre socialt stöd än de som hade fortsatt att leva i våldsrelationer. I intervjuerna av de kvinnor som inte längre var våldutsatta förekom uttryck som ”Jag kom till ett vägskäl”, ”Jag ändrade mig” eller ”Relationen slutade eller ändrades”. Framförallt använde de informella nätverk för att komma ur sin utsatta situation. Svårighetsgraden hos våldet, ekonomiskt oberoende för kvinnan och minskande kontrollbehov från partnern var faktorer som påskyndade våldets upphörande. Att bli tillfrågad om våldutsatthet var också befrämjande för processen liksom stöd från polisen och sjukvården. En majoritet av dem som tillfrågades vid uppföljningen, oavsett om de hade varit utsatta för våld eller inte, uttryckte en tydlig normförskjutning i riktning mot minskande tolerans för våld. Flertalet kvinnor som inte längre var utsatta för våld fortsatte ännu att leva med samma partner, även om betydligt fler av dem hade lämnat sin relation än de som inte varit utsatta för våld.

Avhandlingen visar vikten av att förändra samhällets attityder när det gäller våld mot kvinnor genom kampanjer som inbegriper också de informella nätverken, genom att förstärka myndighetsskyddet för kvinnorna samt genom att fråga om våldutsatthet i samband med graviditet, barnhälsovård och preventivmedelsrådgivning.

Mariano Salazar, läkare i Nicaragua, är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för epidemiologi och global hälsa. Han är engelskspråkig och kan nås på
mobil 072-734 85 41
e-post mariano.salazar@epiph.umu.se

porträttbild

Fredagen den 20 maj försvarar Virgilio Mariano Salazar Torres, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Intimate partner violence in Nicaragua. Studies on ending abuse, child growth, and contraception (Partnervåld i Nicaragua - uppföljningstudier tre år efter förlossningen om fortsatt våldsutsatthet, barnens tillväxt och preventivmedelsanvändning).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal 135, enheten för allmänmedicin, NUS.
Fakultetsopponent är professor Rachel Jewkes, Medical Research Council, Pretoria, Sydafrika.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-43390

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.