Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Både låga och höga folsyrehalter kan skydda mot tjocktarmscancer

Även låga halter av folsyra, en typ av B-vitamin, kan minska risken för tjocktarmscancer, antyder de rön som en forskargrupp vid Umeå universitet nu publicerar i tidskriften Gut. Umeå-gruppen baserar sina slutsatser på studier av material i Medicinska biobanken från 663 personer i de båda nordligaste länen. Här finns regelbundna blodprover samt enkätsvar om diet och livsföring för fler än 85 000 personer. Efter 17 års uppföljning hade 226 personer i gruppen fått diagnosen cancer. Det är redan accepterat att höga halter av detta ämne skyddar mot sjukdomen, men till sin överraskning fann forskarna att både de som hade de högsta halterna av folsyra och de som hade de lägsta löpte lika stor risk för tjocktarmscancer medan personer med medelhöga halter löpte dubbelt så stor risk. Om nu också låga folsyrehalter skyddar mot cancer måste detta emellertid vägas mot de många negativa hälsoeffekterna av brist på folsyra. Minskad risk för tjocktarmscancer påträffades också hos personer med en mutation i en viss gen, MTHFR. Denna genförändring är känd för att bl.a. sänka folsyrenivån. Däremot hittades inget samband mellan nivåerna av aminosyran homocystein – som regleras av B-vitaminer – och mag-tjocktarmscancer. Just nu pågår mycket diskussion i Europa kring berikning av födoämnen med folsyra. I vissa länder, bl.a. USA och Kanada, förekommer redan berikning för att förebygga missbildningar hos foster. Författare till artikeln – ”Low folate levels may protect against colorectal cancer” – är Bethany Van Guelpen, Roger Stenling, Johan Hultdin och Richard Palmqvist, Inst. för medicinsk biovetenskap, Ingegerd Johansson, Inst. för odontologi, Göran Hallmans, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, Elio Riboli, Imperial College, London, UK, samt Anna Winkvist, Sahlgrenska akademin, Göteborg (tidigare vid Umeå universitet). Närmare upplysningar: Bethany Van Guelpen, doktorand, tel. 090-785 44 81 e-post: Bethany.Van.Guelpen@medbio.umu.se eller Richard Palmqvist, med.dr, tel. 090-785 15 32 e-post: richard.palmqvist@medbio.umu.se Båda vid enheten för patologi, Inst. för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet. B Van Guelpen, J Hultdin, I Johansson, G Hallmans, R Stenling, E Riboli, A Winkvist, R Palmqvist. Low folate levels may protect against colorectal cancer. Gut 2006;000:1-6. On-line first. Doi: 10.1136/gut.2005.085480 Hans Fällman, informatör, Medicinska fakulteten E-post: hans.fallman@adm.umu.se Tel: 090-786 64 65

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.