Gå direkt till innehåll
Balticgruppen Design AB satsar 90 miljoner kronor på Konstnärligt campus

Pressmeddelande -

Balticgruppen Design AB satsar 90 miljoner kronor på Konstnärligt campus

Umeå universitet utvecklar en kreativ miljö som inte har sin motsvarighet någonstans i Europa. Konstnärligt campus blir en knutpunkt för utbildning, forskning, och yrkesverksamhet inom arkitektur, design, konst och nya medier.

Balticgruppen Design AB ger en hyresrabatt på 90 miljoner kronor vilket ger universitetet möjlighet att avsätta motsvarande summa för att utveckla forskning vid konstnärligt campus.

– Det här är ett fantastiskt tillskott. Genom denna satsning ökar chanserna betydligt att skapa en unik miljö som kommer att bli betydelsefull inte bara för universitets, utan även för Umeås och regionens utveckling, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Hyresrabatten som möjliggör verksamhetssatsningar med 90 miljoner kronor är ett resultat av samarbetskampanjen ”Framåt med Umeå universitet”. Syftet med kampanjen är att utveckla dialogen mellan universitetet och näringslivet och att skapa fler långsiktiga samarbeten. Kampanjen vänder sig till näringsliv, organisationer, stiftelser och privatpersoner.

– Genom att öka det privata stödet till vår forskning kan vi stärka universitetets konkurrenskraft och höja våra ambitioner ytterligare. Kampanjen syftar till att hitta samarbeten som är till nytta för alla parter, säger Göran Sandberg.

Krister Olsson, Baltic Design AB menar att hyresrabatten är et bra exempel på ömsesidig nytta.
– Vi har genom detta avtal skapat ett samarbete som är till nytta både för Umeå universitet, och oss som fastighetsägare.

Hyresrabatten kommer att nyttjas till forskning och stödverksamhet för forskning. Exempel på forskningsprojekt som kommer att finansieras är: Design och arkitektur för bättre livskvalité, interaktionsdesign för industriella miljöer och processer för kreativitet. Dessutom avsätts resurser för forskning i energieffektivisering och i livscykelanalys.

– Dessa satsningar passar väldigt bra in i vår profil som fastighetsägare. Design och arkitektur är förutom ett huvudtema vid konstnärligt campus viktigt för oss som fastighetsägare. Fastigheterna vid Konstnärligt campus skall dessutom kännetecknas av energieffektivisering och kretsloppsanpassat byggande. När den andra etappen byggs kommer det att komma ännu mer i fokus, berättar Krister Olsson.

– Forskning vid konstnärligt campus ska komma till nytta. Kreativa näringar är en framtidsbransch som kommer att bli allt viktigare. En projektgrupp under ledning av Peter Kopelman ska utreda om vi ska utveckla en inkubator för kreativa näringar eller kanske ta efter det finska Aalto universitetets koncept med design-, media- och service factories, förklarar Sandberg.

Hyresavtalet mellan Baltic Design AB och Umeå universitet ska formellt godkännas av regeringen. Hyresrabatten avser perioden 2012-2016.

Läs mer om Konstnärligt campus:
http://www.umu.se/om-universitetet/campus/konstnarligt-campus/

Pressbild på konstnärligt campus:
http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressbilder/aktuellt/

Kontaktperson:
Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet
E-post: rektor@adm.umu.se
Mobil: 070-318 12 75

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.