Gå direkt till innehåll
Bild på husförhörslängd. Foto: CEDAR
Bild på husförhörslängd. Foto: CEDAR

Pressmeddelande -

Befolkningsdatabasen SwedPop får 29 miljoner av vetenskapsrådet

Nyligen meddelade Vetenskapsrådet (VR) vilka forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse som ges stöd 2021. SwedPop får fortsatt stöd till arbetet med en sammanlänkad befolkningsdatabas.

Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) vid Umeå universitet, har som en del av sitt uppdrag att bygga, förvalta och tillgängliggöra demografiska och historiska databaser för forskningsändamål. Arbetet med SwedPop syftar till att uppfylla just detta. När nu VR beslutar att ge 29 234 000 SEK till SwedPop för perioden 2023-2026 är det ett glatt besked och en bekräftelse på ett gott arbete.

– Det är väldigt glädjande och ett viktigt kvitto på att våra forskningsinfrastrukturer är av en kvalitet som står sig väl i skarp nationell konkurrens, säger Elisabeth Engberg, föreståndare på CEDAR.

SwedPop – en gemensam befolkningsdatabas

Genom SwedPop tillgängliggörs sammanhängande information om hela den svenska befolkningen från tidigt 1800-tal och fram till 1950, med regionala nedslag i skilda delar av Sverige. Den data som finns omfattar såväl stad som landsbygd och olika socioekonomiska miljöer, vilket ökar möjligheterna att göra jämförande studier, i städer och på landsbygden.

– SwedPop är ett gemensamt initiativ från fem av Sveriges viktigaste historiska befolkningsdatabaser, där vi bygger samman våra databaser till en ny forskningsinfrastruktur med enhetlig kodning och databasstruktur. Arbetet samordnas från Umeå universitet, men finansieringen kommer att fördelas mellan de fem databaserna som ingår i projektet. Med SwedPop vill vi göra det enklare för forskare att få tillgång till historiska befolkningsdata, berättar Elisabeth Engberg.

Unikt data möjliggör världsledande forskning

Sveriges befolkningsdata saknar motstycke i världen. Kontinuerliga data över befolkningen och social och ekonomisk information finns tillgängliga från 1600-talet fram till idag. Detta har gett upphov till världsledande forskning inom flera områden. Men samtidigt har denna fantastiska resurs långt ifrån utnyttjats till fullo, beroende på bristande samordning och harmonisering mellan de olika databaserna och här kan SwedPop vara till stor nytta.

– Vi tror att SwedPop kan ge ett viktigt bidrag till forskningen om klimat, hälsa, välfärd och befolkningsutveckling, flera av dagens stora samhällsutmaningar. Befolkningsdata som täcker långa tidsperioder och stora geografiska områden möjliggör jämförande studier av hur människors liv, hälsa, sociala och ekonomiska levnadsvillkor formats och förändrats i samspel med samhällets utveckling.

– Det här stödet från VR betyder att vi får möjlighet att vidareutveckla och avsluta det goda arbete vi har påbörjat under den tidigare bidragsperioden 2018-2022. Att bygga infrastruktur är ett långsiktigt åtagande och det gläder oss att få den tid vi behöver för att utveckla SwedPop till en värdefull och användarvänlig resurs för svensk forskning, säger Elisabeth Engberg.

Kontaktinformation:

Elisabeth Engberg, Föreståndare vid Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR), Umeå universitet.
E-post: elisabeth.engberg@umu.se
Tel: 070-242 53 54
www.umu.se/personal/elisabeth-...

Gå till SwedPops hemsida: https://swedpop.se/

Mer om SwedPop

Inom infrastrukturen SwedPop finns 5 stora forskningsdatabaser:
- Databaserna POPUM och POPLINK vid Demografiska databasen (DDB), Umeå universitet
- Skånes Ekonomisk-Demografiska Databas (SEDD) vid Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet
- Rotemansdatabasen vid Stockholms stadsarkiv
- SweCens-databasen vid Riksarkivet
- Gothenburg Population Panel (GOPP) vid Institutionen för ekonomi och samhälle, Göteborgs universitet

DDB, SEDD och Rotemansdatabasen innehåller longitudinella individdata baserade på den svenska kyrkobokföringen i utvalda regioner. SweCens-databasen baseras på de svenska historiska folkräkningarna med information om hela den svenska befolkningen och GOPP är en panelstudie baserad på folkbokföringsdata från Göteborg under 1900-talet.


Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Elin Andersson

Elin Andersson

Kommunikatör Samhällsvetenskaplig fakultet +46 90 786 9031

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.