Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bensmärta nyupptäckt komplikation till diabetes

Kroniskt kompartmentsyndrom är en nyupptäckt komplikation till diabetes med invalidiserande underbenssmärtor hos främst kvinnor. Den kan opereras med framgång och beskrivs i den avhandling som David Edmundsson försvarar vid Umeå universitet den 28 maj.

Det handlar om ett tillstånd med förhöjt tryck i underbenen på grund av att en muskel har svällt och inte längre får tillräcklig plats i sin omgivande muskelhinna. Åkomman är välkänd hos aktiva idrottare, men har aldrig tidigare beskrivits hos diabetiker. Den påminner om s.k. fönstertittarsjuka (vid blodflödeshinder) med en tilltagande smärta i underbenen vid gång som sedan försvinner i vila.

De drabbade är framför allt medelålders kvinnor med långvarig diabetes. Ofta har de i åratal inte kunnat gå längre än ett par hundra meter innan smärtan tvingar dem att vila. Man har tidigare trott att dessa diabetiker haft fönstertittarsjuka i form av förträngningar i benens blodkärl och därför ordinerat träning som emellertid bara har ökat smärtan. Vid undersökning har de drabbade en fast underbensmuskulatur med normal puls, men de får ont i underbenen efter 20 tåhävningar på grund av ett kraftigt förhöjt muskeltryck. Behandlingen består av en operation med klyvning av muskelhinnan, som i allmänhet är vitaktig och förtjockad. De allra flesta kunde gå obehindrat efter ingreppet, vilket är särskilt betydelsefullt för diabetiker eftersom motion är en viktig del i behandlingen av deras grundsjukdom.

Orsaken till tryckstegringen i muskulaturen vid kroniskt kompartmentsyndrom är okänd och därför undersöktes muskelprover tagna vid operation och ett år senare i mikroskop. Hos i övrigt friska och aktiva patienter med kompartmentsyndrom syns vid operationen en nedsatt mängd av de minsta blodkärlen (kapillärerna), vilket kan ha bidragit till tryckstegringen. Diabetiker med kompartmentsyndrom visar ingen minskning av antalet kapillärer men har samma muskelförändringar som vid svår syrebrist. Efter ett år hade de i övrigt friska personerna med kompartmentsyndrom fortfarande en låg mängd kapillärer trots en förväntad ökning av sin fysiska aktivitet efter operationen. Hos diabetiker med kompartmentsyndrom var de avancerade muskelförändringarna nästan helt läkta ett år efter operationen. Diagnosen är lätt att ställa hos diabetiker, men det är viktigt att verifiera med en tryckmätning innan operationen på grund av den ökade komplikationsrisken hos diabetiker.

David Edmundsson, född och uppvuxen i Grannäs, Storumans kommun, är specialist och överläkare i ortopedi samt doktorand vid Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Han har tjänstgjort vid Norrlands universitessjukhus sedan 1995 och kan där nås på
tel. 090-785 00 00 vx
e-post: david.edmundsson@vll.se

Fredagen den 28 maj försvarar David Edmundsson, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Chronic compartment syndrome of the lower leg (Kroniskt kompartmentsyndrom i underbenet).
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Jorma Styf, Göteborgs universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33694

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.