Gå direkt till innehåll
Blyhalterna i blodet var ökade hos personer med svår njursjukdom

Pressmeddelande -

Blyhalterna i blodet var ökade hos personer med svår njursjukdom

Personer med höga halter bly i blodet hade en ökad risk att drabbas av svår njursjukdom senare i livet, men det går inte att vara säker på att det är bly som är själva sjukdomsorsaken. Det skriver Johan Sommar i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 2 maj.

I sin avhandling har Johan Sommar vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, studerat svår njursjukdom hos personer som lämnat ett blodprov för forskning i samband med deltagande i Västerbottens interventionsprogram, Västerbottens hälsoundersökningar, MONICA-undersökningarna i Norra Sverige, mammografiundersökningarna i Västerbotten, samt Malmö kost cancer. Sammanlagt ingick över 100 000 personer i studierna och med hjälp av det Svenska njurregistret identifierades 118 personer som senare i livet utvecklade svår njursjukdom.

Med hjälp av biobankerna i Västerbotten och Malmö har blodproverna (närmare bestämt röda blodkroppar) senare tinats upp för analys av halter av kadmium och bly. Provsvaren har även jämförts med prover från 378 personer som inte blivit njursjuka.

Den aktuella studien visar att blykoncentrationen var högre hos dem som senare utvecklat svår njursjukdom, jämfört med dem som inte utvecklade sjukdomen. Johan Sommar betonar dock att ytterligare studier behöver utföras för att ta reda på om bly är den orsakande faktorn eller om något annat ligger bakom sambandet.

Det är sedan länge känt att både bly och kadmium kan skada njurarna vid höga nivåer, men om risken för njursjukdom ökas även vid låga nivåer är oklart. För kadmium sågs inga starka samband vid de exponeringsnivåer som vanliga svenskar har.

Den här sortens studier är möjlig att göra eftersom det finns sparade prover i biobanker. Någon likadan jämförelse har ingen tidigare lyckats göra men studien är för liten för att det ska vara möjligt att dra säkra slutsatser om kadmium och bly. Med tiden kommer det dock gå att göra större studier bland de sparade proverna, och det kommer också bli möjligt att studera personer över tid.

Ibland annat Kina har kadmium från lokalodlat ris i förorenade områden orsakat njurskador. Kunskapen har varit liten om vad som sedan händer med njurarna när exponeringen minskas. I avhandlingen finns också med resultat från studier där forskare i Sverige, Belgien och Kina studerat vad som sker med markörer för njurfunktion i ett område där maten varit kadmiumförorenad men exponeringen sedan kraftigt reducerats. Effekterna på njurarna kvarstod till stor del efter att man slutat äta kadmiumförorenat ris.

Johan Sommar, kommer från Östersund, är biostatistiker och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, avdelningen för yrkesmedicin, Umeå universitet. Han kan nås på:
Telefon: 090-785 34 53
E-post: johan.n.sommar@envmed.umu.se

Torsdagen den 2 maj försvarar Johan Sommar, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, försvarar sin avhandling med den svenska titeln Prospektiva och longitudinella humana studier av bly- och kadmiumexponering och njuren. (Engelsk titel: Prospective and longitudinal human studies of lead and cadmium exposure and the kidney).

Opponent: Professor Max Petzold, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Ingvar Bergdahl, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkes- och miljömedicin.


Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.