Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Borreliabakterien gör oss sjuka med hjälp av kanalproteiner

Proteinerna P13, BBA01 och P66 är alla inblandade i borreliabakteriens förmåga att infektera människan och göra henne sjuk. Mekanismerna bakom detta beskriver Marija Pinne i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 21 april. Borrelia burgdorferi är en bakterie som överförs till människor via fästingbett och därmed kan orsaka infektionssjukdomen Lymes borrelios. Sjukdomen kan påverka många olika organ, t. ex. hud, leder, hjärtat och hjärnan. I sin avhandling studerar Marija Pinne molekyler och processer som är kopplade till strukturen och funktionen av cellmembranet i denna bakterie. Studierna gäller särskilt vilken funktion tre proteiner, P13, BBA01 och P66, har för Borreliabakterien och hur de bidrar till dess förmåga att överleva i olika miljö och orsaka sjukdom. Alla dessa tre proteiner bildar s. k. poriner vilka fungerar som kanaler för transport av ämnen genom bakteriens yttermembran. Poriner har visats ha betydelse för vissa bakteriers förmåga att orsaka sjukdom. CtpA är ett proteas d.v.s. ett enzym som bryter ner eller tar bort delar av andra proteiner. CtpA-enzymet klipper bort en bit av P13 och BBA01, och denna process har troligtvis betydelse för att båda dessa proteiner ska hamna på rätt ställe och korrekt bilda en transportkanal. P66 är ett protein som har två olika funktioner. Det kan binda till receptorer i däggdjurs celler och därmed bidra till Borreliabakteriens förmåga att sprida sig till olika organ. Dessutom har P66-proteinet förmåga att bilda stora kanaler i yttermembranet och därmed bidra till bakteriens förmåga att ta upp näringsämnen från de olika miljöer som de vistas i. P66 är en viktig komponent för Borreliabakteriens membranstruktur och känns även igen av det mänskliga immunförsvaret. På sikt kan bättre förståelse för hur dessa proteiner fungerar och samverkar möjliggöra utveckling av nya metoder för diagnos, prevention och behandling av Lymes borrelios. Marija Pinne är uppvuxen i Riga, Lettland och har studerat biologi vid Lettlands universitet. Just nu finns Marija Pinne vid Inst. för molekylärbiologi, tel. arb 090-785 67 08, mobiltelefon 070-332 03 51. E-post: marija.pinne@molbiol.umu.se Fredagen den 21 april försvarar Marija Pinne, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Porins of Borrelia burgdorferi. Svensk titel: Poriner hos Borrelia burgdorferi. Disputationen äger rum kl 09.00 i föreläsningssalen Major Groove, byggnad 6 L, NUS. Fakultetsopponent är professor Magnus Höök, Center for Extracellular Matrix Biology Texas A&M University System Health Science Center Institute of Bioscience and Technology, Houston, Texas, USA. En högupplöst porträttbild i färg av Marija Pinne finns att ladda ned på http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=740&lang=sv. Bertil Born, Informatör, medicinsk fakultet E-post: bertil.born@adm.umu.se Tel: 090-786 60 58

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.