Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bortom 3G - Unik konferens om framtidens mobila tjänster

Vid Umeå universitet anordnas den 3-5 december en internationell konferens som fokuserar på forskning och utveckling av framtidens mobila tjänster och produkter där bland annat multimedia bedöms vara ett viktigt utvecklingsområde.

- Vid Umeå universitet har vi under de senaste tio åren byggt upp stark forskning inom interaktionsdesign. Tillämpningar för interaktiv multimedia, mobila system, och design av interaktiva miljöer är spännande områden att utforska, säger konferensens ordförande Mikael Wiberg, docent vid institutionen för Informatik och forskningsledare vid Designhögskolan.

Årets konferens är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Programmet är gediget med totalt 33 presentationer av föreläsare från elva länder bestående av såväl forskare som näringslivsrepresentanter.
Konferensens inbjudna huvudtalare är Martin Körling från Ericsson Research samt professor Rikard Lindgren från Göteborgs universitet.

- En tydlig kombination av akademisk forskning och ett aktivt deltagande från näringslivet visar på områdets vetenskapliga förankring såväl som på dess samhälleliga och kommersiella relevans, menar Mikael Wiberg.

- Ett ytterligare exempel på konferensens tydliga förankring vid universitet och i näringslivet är den sponsring konferensen har fått från Umeå universitet, Luleå tekniska Universitet, Ericsson, Nokia, InternetBay samt Microsoft Research, fortsätter Wiberg.

Konferensen MUM 2008 - "7th international conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia" öppnas med en officiell invigningsceremoni den 3 dec klockan 13.00 i Ljusgården, MIT-huset, Umeå universitet.

Invigningstalare för konferensen är Ulf Edlund, Umeå universitets prorektor för samverkansuppgiften, professor Jonny Holmström, ordförande för Umeå universitets strategiska utvecklingsområde Tillämpad IT, Mikael Wiberg, konferensens ordförande, samt professor Arkady Zaslavsky, Luleå tekniska universitet och konferensens programansvarige.

Programmet finns på:
http://www.mum2008.org/technical.php

Media hälsas välkomna!

Kontaktperson:
Docent Mikael Wiberg, institutionen för Informatik samt Designhögskolan, Umeå universitet
Mobil: 070 - 662 10 70


Umeå universitet
Pressinformatör
Carina Dahlberg
tel 090-786 53 62
070-621 33 68
fax 090-786 54 89
e-post carina.dahlberg@adm.umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.