Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Chans att diskutera ledarskap inom skola och utbildning

Den 27 maj startar en seminarieserie vid Umeå universitet med både nationella och internationella ledarskapsforskare. Först ut är Christopher Day, University of Nottingham, som under många år har forskat om yrkesrelationen mellan lärare och rektorer.

Ledarskap behöver ständigt diskuteras, kanske särskilt inom skola och utbildning. Centrum för skolledarutveckling startar därför seminarieserien Ledarskap i Centrum, som ger intresserade möjlighet att ta del av ny forskning, och samtala med personer från andra discipliner om hur ledarskap kan förstås och uppfattas.

Första föreläsaren i serien är Christopher Day, professor vid University of Nottingham. Han är en erkänd och välpublicerad forskare, som under lång tid har studerat lärare och rektorer och deras yrkesutövning. Han är hedersdoktor vid Linköpings universitet, och också gästprofessor vid Centrum för skolledarutveckling under maj månad.

Rubrik på föredraget:
”How Research on Teachers’ Work, Lives and Effectiveness enhances understandings of the Work of Successful School Principals”, och hålls på engelska.

Tid & plats:
fredag den 27 maj kl. 10–12, Samvetet, Samhällsvetarhuset, 5 tr, Umeå universitet.

Anmäl dig senast den 23 maj till:
Ewa Lindskog, Centrum för skolledarutveckling, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet

Varje termin kommer Centrum för skolledarutveckling att arrangera minst två seminarier inom ledarskapsområdet. Till hösten finns redan tre preliminära datum: 2 september, 7 oktober och 25 november (samtliga kl. 10–12).

Mer information kommer att läggas ut på Centrum för skolledarutveckling.

För mer information, kontakta:

Helene Ärlestig,
Centrum för skolledarutveckling, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet
Tel: 090-786 6223, 070-256 4556

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.