Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

D-vitamin kan skydda gravida kvinnor, men inte barnen, mot MS

Höga nivåer av D-vitamin i blodet kan skydda gravida kvinnor mot multipel skleros (MS), skriver forskaren Jonatan Salzer vid Umeå universitet i en ledande neurovetenskaplig tidskrift.

- I vår studie hade gravida kvinnor med höga D-vitaminnivåer en lägre risk för MS. Däremot verkade inte fostret skyddas mot sjukdomen i samma utsträckning, kommenterar Salzer, som är ST-läkare i neurologi och forskarstuderande vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Umeå universitet.

Studien publiceras i online-versionen av Neurology, officiell vetenskaplig tidskrift för neurologsamfundet i USA, American Academy of Neurology.

I studien gick forskarna igenom 291 500 blodprover från 164 000 individer insamlade sedan 1975 i norra Sverige. Bland dem hade 192 insjuknat i MS, och då i medeltal nio år efter att blodprovet samlats in. Forskarna hittade också 37 blodprover tagna under graviditeten från mödrar vilkas barn sedan insjuknat i MS.

En sammanställning visade att kvinnor med höga D-vitaminnivåer hade 61 % lägre risk för att utveckla MS jämfört med dem som hade lägre D-vitaminnivåer. Det var över huvud taget ovanligt med höga D-vitaminnivåer: Endast fyra procent (sju av 192) av de kvinnor som utvecklat MS hade höga nivåer, jämfört med åtta procent (30 av 384) av de kontrollpersoner som inte fått MS. Ingen koppling mellan moderns D-vitaminnivåer och barnets risk för att utveckla MS kunde ses i stuiden.

- Ett annat intressant fynd var att D-vitaminnivåerna har sjunkit gradvis från 1975 och framåt. Det är möjligt att det kan vara orsaken till den ökande förekomst av MS som ses i den industrialiserade delen av världen, säger Salzer.

Vi får i oss D-vitamin genom att vistas i solljus, genom kosten och från vitamintillskott.

För mer information, kontakta gärna Jonatan Salzer, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap,
tel. 090-785 34 95
e-post jonatan.salzer@neuro.umu.se

Referens
J. Salzer, G. Hallmans, M. Nyström, H. Stenlund, G. Wadell, P. Sundström. Vitamin D as a protective factor in multiple sclerosis. Neurology, 2012;79.

The American Academy of Neurology är en organisation med mer än 25 000 neurologer och andra specialister inom neurovetenskap. Organisationen syftar till att främja högkvalitativ och patientinriktad neurologisk vård. En neurolog är en läkare som är specialiserad på att diagnostisera, behandla och ta hand om individer med sjukdomar i hjärnan och nervsystemet såsom stroke, migrän, multipel skleros, hjärnskador, parkinsons sjukdom och epilepsi. För mer information, besök
http://www.aan.com 

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.