Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dagens intranät är dyra och används för lite

Företag investerar ofta mycket pengar i intranät som sedan utnyttjas alldeles för lite. Att infoga fler nyttofunktioner, som till exempel chat, webbkameror och delade arbetsytor, kan öka användandet enligt Christina Amcoff Nyström, Umeå universitet. Ett intranät kan enkelt beskrivas som ett internt internet, som används för att dela information och kommunicera inom exempelvis ett företag. Christina Amcoff Nyström vid Umeå universitet har i sin avhandling bland annat studerat i vilken omfattning flera olika intranät används, och till vad. Hon visar att dagens intranät ofta är underutnyttjade, trots att de vanligtvis innebär en dyr investering och dessutom kan öka vitaliteten hos ett företag eller en organisation. I en studie ingick bland annat Dalarnas landsting, Jämtlands läns landsting, Milko, Jämtkraft och WM-data. Fyra av dessa fem intranät hade funktioner som inte utnyttjades eller i flera fall var okända för de anställda. Andra studier bekräftar resultatet att intranät ofta är underanvända. För att öka användandet menar Christina Amcoff Nyström att man ska skapa fler nyttofunktioner som stöder interaktion och samarbete, samt varnar för oönskade tillstånd och händelser. Det kan vara funktioner som chat, webbkameror, delade dokument och arbetsytor eller tillgång till viss personalinformation som exempelvis CV:s. Användarna ska också ha kunskap om vad de kan och inte kan göra via intranätet. Christina Amcoff Nyström anser också att huvudprincipen för ett intranät bör vara öppenhet, det vill säga att alla anställda är behöriga att läsa och skriva i intranätet. Medarbetare som är betrodda och välinformerade blir ofta engagerade och aktiva, något som är utmärkande för många livskraftiga företag. Torsdagen den 20 april försvarar Christina Amcoff Nyström, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Designing Intranets for Viability – Approaching Organizational Empowerment and Participation. Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal MA121, MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Louise Yngström, institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet. För mer information, kontakta: Christina Amcoff Nyström, institutionen för informatik, Umeå universitet / institutionen för informationsteknologi och medier, Mittuniversitetet, Östersund, tel: 063-16 53 88, e-post: christina.amcoff@miun.se Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=714〈=sv.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.