Gå direkt till innehåll
Professor Helena Edlund vid Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet, vid mikroskopet. Foto: Mattias Pettersson.
Professor Helena Edlund vid Umeå centrum för molekylär medicin, Umeå universitet, vid mikroskopet. Foto: Mattias Pettersson.

Pressmeddelande -

Diabetesmedicin från Umeå kan fungera som träningspiller

En läkemedelssubstans som utvecklats av forskare vid Umeå universitet för typ 2-diabetes har även visat sig förbättra hjärtfunktion, blodcirkulation och uthållighet hos möss. Forskarna går nu vidare för att se om det har samma positiva effekter på människor. Det kan i så fall fungera som ett ”träningspiller” som förebygger en rad sjukdomar.

– Vi har gott hopp om att läkemedlet ska kunna bidra till målet att öka tidsintervallet för ett hälsosamt åldrande, säger Helena Edlund, professor vid Umeå centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet.

Den substans det gäller heter O304. Ämnet fungerar genom att aktivera enzymet AMPK som är ett ämne som annars aktiveras i kroppen vid träning. Det sätter igång hälsosamma processer i kroppen som bland annat nedbrytning av fett och socker, samtidigt som uppbyggande processer också startas.

Helena Edlunds forskargrupp har tidigare visat att O304 kan fungera som diabetesmedicin genom att det sänker blodsockret och minskar insulinresistensen. Studierna visade också att O304 reducerar fettlever och fetma samt ökar hjärtats slagvolym, stimulerar blodcirkulationen och sänker blodtrycket. Preparatet har genomgått fas2a-prövning som läkemedel i diabetespatienter för att säkerställa effekt på människa. Nästa steg innan det kan användas kliniskt är utökade fas 2b- och fas 3- studier.

Den nu aktuella studien innebär att O304 har potential att bli ett läkemedel inte bara för sjukdomar som är relaterade till fetma, utan även för sjukdomar som är relaterade till åldrande, som hjärtkärlsjukdomar. Men denna effekt är alltså ännu så länge bara testad på möss.

– Vi vet att träning har en rad positiva effekter mot åldersrelaterade sjukdomar. Men många gamla kan av olika kroppsliga eller andra skäl inte träna regelbundet. Ett läkemedel som ger likande effekt på viktiga kroppsfunktioner skulle därför kunna få stor betydelse, säger Helena Edlund.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Communications biology. Den har genomförts med stöd från Vetenskapsrådet, Familjen Erling-Perssons stiftelse, och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Helena Edlund är medgrundare till Betagenon AB, ett Umeå-baserat bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklat O304 och som fokuserar på att utveckla egna unika AMPK-aktivatorer för behandling av metabola och hjärtkärlrelaterade sjukdomar i en åldrande population.

Om den vetenskapliga publiceringen
AMPK activator O304 improves metabolic and cardiac function, and exercise capacity in aged mice Madelene Ericsson, Pär Steneberg, Rakel Nyrén, Helena Edlund
COMMUNICATIONS BIOLOGY | (2021) 4:1
doi.org/10.1038/s42003-021-02837-0

För mer information, kontakta gärna
Helena Edlund
Umeå centrum för molekylär medicin, UCMM
Telefon: 090-786 67 99
E-post: helena.edlund@umu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Relaterat material

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.